library

Oeddech chi’n gwybod y gallwch dal i archebu a chasglu llyfrau o’r llyfrgell, OND dychwelwch eich eitemau hefyd?

Os ydych chi’n chwilio am lyfrau neu awduron penodol, defnyddiwch ein catalog llyfrgell i weld beth sydd ar gael yn eich llyfrgelloedd lleol. Mae ffurflen ar-lein ar gael, neu gallwch ein ffonio gyda’n dewisiadau. Ewch i www.wrexham.gov.uk/llyfrgelloedd neu ffoniwch eich llyfrgell leol i gael mwy o fanylion.

Y diweddaraf am y rhaglen frechu rhag Covid-19 ar draws Wrecsam a Gogledd Cymru

Os ydych wedi cadw llyfr yn uniongyrchol o’n catalog ar-lein, arhoswch i gael eich hysbysu am apwyntiad sydd ar gael i’w gasglu. Rydym yn ymdrechu i gadw llyfrau mewn cylchrediad er mwyn bodloni eich archebion.

Os oes gennych lyfrau gartref cyn eu cloi, cysylltwch â’ch llyfrgell leol i wneud apwyntiad i’w dychwelyd.

Os na allwch ymweld â’ch llyfrgell leol yn gorfforol, peidiwch â phoeni. Mae’r holl lyfrau’n cael eu hadnewyddu’n awtomatig ac ni fyddwch yn cael dirwy.

😷 Mynnwch y ffeithiau…darllenwch yr wybodaeth ddiweddaraf am raglen frechu Covid-19 GIG Cymru ar gyfer Wrecsam a Gogledd Cymru 👈

CANFOD Y FFEITHIAU