Ydych chi’n chwilio am weithgareddau sy’n addas i deuluoedd i’w gwneud yn ystod yr hanner tymor hwn?

Os felly, Tŷ Pawb fydd y lle i fod gyda gweithgareddau i blant o bob oed yn digwydd trwy gydol yr wythnos, yn ogystal ag nid un clwb dau ond dau bob dydd Sadwrn!

Darllenwch ymlaen am y canllaw llawn….

Cofiwch, gallwch archebu lle ar unrhyw un o’r gweithgareddau hyn trwy e-bostio: teampawb@wrexham.gov.uk neu gallwch archebu ar-lein trwy eventbrite

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB.

Dydd Sadwrn 15

Clwb Celf i’r Teulu
10am-12pm
£2.50 y plentyn
Sesiwn dan arweiniad artist i blant a’u teuluoedd archwilio ein horielau a datblygu sgiliau dychymyg a chreu. Caiff oedolion fynediad am ddim, mae’n rhaid i blant fod ag oedolyn gyda nhw.

Clwb Celf i Ieuenctid
10am-12pm
£3 fesul person ifanc
Sesiwn dan arweiniad artist i blant a’u teuluoedd archwilio ein horielau a datblygu sgiliau dychymyg a chreu. Caiff oedolion fynediad am ddim, mae’n rhaid i blant fod ag oedolyn gyda nhw. Archebwch yma.

Dydd Llun 17

Caffi Papur
10am–12pm
AM DDIM
Gweithgaredd celf ar thema bwyd a chewch fynd â’ch gwaith adref. Ar gyfer plant 3+ oed, mae’n rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.

Creu Llyfr Comics
2pm–5pm
£3
Dewch i ysgrifennu, darlunio ac argraffu eich llyfr comics eich hun i fynd adref gyda chi. Addas ar gyfer 7-14 oed, mae croeso i oedolion aros gyda phlant iau, ond nid oes rhaid. Mae’n rhaid archebu lle ymlaen llaw. Archebwch yma.

Dydd Mawrth 18

Gardd Bapur 10am-12pm
AM DDIM
Gweithgaredd celf ar thema natur a chewch fynd â’ch gwaith adref.
Ar gyfer plant 3+ oed, mae’n rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.

Picnic y Tedi Bêrs
2pm–4pm
£3
Straeon gan y Storïwr, a chrefftau tedi bêr a helfa drysor. Dewch â’ch picnic eich hun! Ar gyfer plant 3+ oed, caiff oedolion fynediad am ddim, mae’n rhaid i blant fod ag oedolyn gyda nhw. Mae’n rhaid archebu lle ymlaen llaw. Archebwch yma.

Dydd Mercher 19

Sesiwn Sgriblo
10am-12pm
AM DDIM
Sesiwn galw heibio i weithdy tynnu llun ar gyfer plant o bob oedran i arbrofi gyda gwahanol offer a thechnegau celf. Mae’n rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.

Creu Fideo Cerddoriaeth
2pm-5pm
£5 fesul person ifanc
Dysgu technegau ffilmio a golygu gyda 73 Degree Community. Addas ar gyfer 7-14 oed. Mae croeso i oedolion aros gyda phlant iau, ond nid oes rhaid.

Dydd Iau 20

Dillad Papur 10am–12pm
AM DDIM
Gweithgaredd celf ar thema ffasiwn a chewch fynd â’ch gwaith adref. I blant 3 oed neu hŷn.

Y Byd mewn Bocs
2pm-4pm
£3 fesul person ifanc
Creu celf bocs matsys bychain! Dewch i greu eich byd bach eich hun mewn bocs matsys, gadewch i’ch dychymyg redeg, darperir holl ddeunyddiau – sesiwn dan arweiniad artist gyda Sophia Leadill. Addas ar gyfer 9-14 oed, mae croeso i oedolion aros gyda phlant iau, ond nid oes rhaid. Mae’n rhaid archebu lle ymlaen llaw. Archebwch yma.

Dydd Gwener 21

Paentio Eco a Chrefftau wedi’u Hailgylchu
1.30pm-4.00pm
AM DDIM 
Mae hwn yn weithgaredd cymunedol ac mae croeso i bob oed a gallu. Mae’n rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.

Disgo Uncorn!
6pm – 8pm
£3 y plentyn 
Galw pob uncorn, draig, tylwyth teg a marchog!
Mae Tŷ Pawb yn cynnal noson gwisg ffansi hudolus i blant 3-13 oed gyda chrefftau, gemau, dawnsio a gwobrau. Mae’n rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn. Archebwch yma.

Dydd Sadwrn 22

Clwb Celf Teuluol
10am -12pm
£2.50 y plentyn

Clwb Celf i Ieuenctid
2pm-4pm
£3 fesul person ifanc

Beth am ddydd Sul?

Caiff gweithgareddau i deuluoedd ar ddydd Sul eu trefnu gan fasnachwyr Tŷ Pawb. Gwelwch y dudalen Facebook am y manylion: https://www.facebook.com/sundayclubtypawb/

Cyfleusterau Newid

Mae gennym ni toiled hygyrch Lleoedd Newid gyda bwrdd newid, gwely newid, teclyn codi a chawod.

Parcio

Mae parcio ar gael yn ein maes parcio aml-lawr am £2.50 trwy’r dydd.

Bwyd a Diod

Mae ein masnachwyr bwyd yn cynnig ystod o fwydydd o bob cwr o’r bydgan gynnwys prydau, diodydd a phwdinau. (A choffi i chi hefyd wrth gwrs!).

I Archebu

I archebu lle, ffoniwch ni ar: 01978 292 144, neu e-bostiwch ni:
teampawb@wrexham.gov.uk
Tŷ Pawb, Stryd Y Farchnad, Wrecsam, LL13 8BY

Dilynwch Tŷ Pawb ar:
Facebook
Twitter
Instagram

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb