coun

Mae’r ymgynghoriad ar Gynllun y Cyngor nawr yn fyw a gwahoddir chi i roi eich barn ar ein chwech maes blaenoriaeth:

  • Datblygu’r economi
  • Sicrhau Cyngor modern a chryf
  • Sicrhau bod pawb yn ddiogel
  • Gwella addysg uwchradd
  • Gwella’r Amgylchedd
  • Hyrwyddo iechyd a lles da

Unwaith y bydd yr ymgynghoriad hwn wedi cau, bydd y canlyniadau yn cael eu dadansoddi a’r canfyddiadau yn cael eu defnyddio i gwblhau Cynllun y Cyngor 2020 – 2023 a gyflwynir i’r Cyngor ym mis Mai 2020 i’w gymeradwyo.   Byddwn yn gwneud yn siŵr ein bod yn rhoi adborth ar ganlyniadau’r ymgynghoriad i chi bryd hynny.

Bydd yr ymgynghoriad yn cau ddydd Mawrth, 17 Mawrth.

Cymerwch ran yn yr ymgynghoriad ar gyfer cynllun y cyngor yma.

Derbyniwch y wybodaeth ddiweddaraf o ran graeanu yn syth i’ch mewnflwch

COFRESTRWCH FI RŴAN