Business Support Admin roles jobs

Trydanwr

Ydych chi eisiau bod yn rhan o adran flaengar, arloesol sydd bob amser yn rhoi’r cwsmer yn gyntaf gydag agwedd “ei wneud un waith a’i wneud yn iawn”? Os oes gennych chi brofiad ac awch am her, cymerwch olwg ar y swydd-ddisgrifiad llawn…
Dyddiad cau 23/02/20

GWELD Y SWYDDI DIWEDDARAF

Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 – Ysgol y Grango

Swydd 25 awr yr wythnos yw hon, i roi cymorth un-i-un i ddisgybl sydd ag anghenion dysgu unigol. Rydyn ni’n chwilio am rywun a fydd yn cefnogi’r disgybl yn y dosbarth ac yn gweithio ar gynllun addysg sydd wedi’i baratoi. Fyddech chi’n gallu gwneud hyn?
Dyddiad cau 21/02/20

Wel, a oedd gennych ddiddordeb yn unrhyw un o’r swyddi hyn? Sicrhewch eich bod yn cadw llygad o dro i dro…mae ein tudalen swyddi yn cael ei diweddaru’n rheolaidd 🙂

Yn aml, mae swyddi gwag mewn addysg, tai, glanhau, gwasanaethau i gwsmeriaid, TG a gofal cymdeithasol, i enwi ond y rhai!

Gall gweithio i’r cyngor fod yn ddewis gyrfaol da – mae fel arfer yn cynnwys pensiwn, lwfans gwyliau da, a sefydlogrwydd cymharol.

Eisiau gweld mwy?

GWELD Y SWYDDI DIWEDDARAF