1 Rhagfyr yw Dydd Sadwrn Busnesau Bach – yr ymgyrch sy’n cefnogi a hyrwyddo busnesau bach a’r diwrnod gallwch ddangos eich cefnogaeth iddynt yn iawn.

Eleni mae digon yn digwydd yng nghanol y dref i sicrhau bod gwerth i’ch ymweliad wrth gefnogi ein masnachwyr annibynnol.

Bydd Santa yn ei groto yn Nhŷ Pawb a bydd Crefftau Nadolig rhwng 12.30 a 2.30. Bydd corau a Charolau yn darparu naws Nadoligaidd, yn ogystal â gwin cynnes a mins peis.

Mae crefftau creu sleim a stondinau dros dro yn llawn llawenydd y Nadolig!

OHERWYDD SETLIAD SIOMEDIG GAN LYWODRAETH CYMRU, MAE RHAID I NI NEUD MWY O DORIADAU. MYNEGWCH EICH BARN…

Os ydych chi erioed wedi ystyrio bod yn fasnachwr am ddydd, gellir hurio bwrdd yn Tŷ Pawb am ddim ond £15. Am ragor o wybodaeth gyrrwch e-bost at typawb@wrexham.gov.uk

Bydd llawer o siopau a busnesau bach o gwmpas y dref yn cymryd rhan gyda chynigion gwych, rhoddion am ddim, cystadlaethau a llawer mwy.

Gallwch hefyd fanteisio ar barcio am ddim ar ôl 10am ym mhob maes parcio sy’n eiddo i’r cyngor yng nghanol y dref, gan gynnwys Tŷ Pawb.

Mae rhagor o barcio am ddim dros gyfnod y Nadolig isod:

Parcio am ddim i ddathlu tymor nadolig

Mae rhaid i ni neud mwy o doriadau… a gofyn i dalwyr treth am fwy o arian. Ond cyn i ni fynd ymlaen, rydym ni yn eisiau’ch barn.

DWI ISIO MYNEGI FY MARN! DOES DIM OTS GEN