Wrexham

Unwaith eto, hoffwn ddiolch i Allington Hughes Law sydd wedi noddi’r Goeden Nadolig anhygoel sy’n edrych yn ddigon o sioe ar Sgwâr y Frenhines yng nghanol y dref.

Dywedodd y Cynghorydd Terry Evans, Aelod Arweiniol yr Economi ac Adfywio: “Mae’n goeden hardd ac yn edrych yn anhygoel. Mae goleuo’r goeden yn cyhoeddi dechrau’r Nadolig a nawr rydym yn edrych ymlaen at groesawu nifer o ymwelwyr, ifanc a hen, i ganol y dref i’w weld ac i fwynhau popeth sydd gennym i’w gynnig. Hoffwn ddiolch i gwmni Allington Hughes am eu cefnogaeth unwaith eto eleni.”

Dywedodd Alison Stace, Rheolwr Gyfarwyddwr Allington Hughes: “Rydym bob amser yn fwy na pharod i gefnogi canol y dref drwy ddarparu’r goeden Nadolig er mwyn ychwanegu at weithgareddau’r Nadolig yn Wrecsam. Daeth miloedd o bobl nithiwr ar gyfer y goleuo ac rydym wrth ein boddau bod pawb wedi mwynhau a bod y goeden eleni wedi creu argraff.”

OHERWYDD SETLIAD SIOMEDIG GAN LYWODRAETH CYMRU, MAE RHAID I NI NEUD MWY O DORIADAU. MYNEGWCH EICH BARN…

“Goleuadau newydd a pharcio am ddim!”

Mae goleuadau newydd yng nghanol y dref eleni ac maent yn edrych yn Nadoligaidd iawn, felly os nad ydych wedi’u gweld nhw eto, rhowch ddyddiad yn y dyddiadur i ymweld. Mae parcio am ddim hefyd yn holl feysydd parcio canol y dref sy’n berchen i’r cyngor ar gyfer nifer o ddigwyddiadau a gynhelir, gallwch ddarganfod mwy yma

Parcio am ddim i ddathlu tymor nadolig

“Cofiwch ymweld â Siôn Corn”

Ac wrth gwrs, ni fyddai’r Nadolig yr un fath heb ogof Siôn Corn sydd yn Nhŷ Pawb eleni, ac yn £4.50. Gall y rhai bach gyfarfod Siôn Corn a’i helpwyr a derbyn anrheg arbennig.

Amseroedd agor yr Ogof yw:

Dydd Llun-Dydd Gwener 2pm-6pm

Dydd Sadwrn – Dydd Sul a Noswyl Nadolig – 11am – 4pm

Mae rhaid i ni neud mwy o doriadau… a gofyn i dalwyr treth am fwy o arian. Ond cyn i ni fynd ymlaen, rydym ni yn eisiau’ch barn.

DWI ISIO MYNEGI FY MARN! DOES DIM OTS GEN