Recycling Tub Plastic

Rydym newydd anfon ein rownd olaf o ffeithiau ailgylchu ar ein tudalennau Facebook a Twitter, felly rhag ofn i chi fethu un o’r rhain, dyma ein saith ffaith ailgylchu olaf 🙂

Ffaith 1- Gellir ailgylchu cynwysyddion plastig bwyd Indiaidd/Tsieineaidd gyda phlastig eraill ar ymyl y palmant yn eich bocs gwyrdd/bocs canol. Ond sicrhewch eich bod wedi eu golchi cyn eu hailgylchu.

Ffaith 2- A oeddech chi’n gwybod bod Siop Ailddefnyddio yng Nghanolfan Ailgylchu Bryn Lane a gaiff ei chynnal gan elusen leol wych? P’un a ydych chi’n rhoi neu’n prynu, mae popeth yn mynd at achos da.

Ffaith 3- Gwneud barbiciw? Ewch a’ch cadi bwyd tu allan a rhowch unrhyw esgyrn a gwastraff ynddo wrth basio. Mae’n gwneud hi’n llawer haws glanhau wedyn…ond sicrhewch eich bod yn cau’r caead i rwystro unrhyw bryfaid.

Ffaith 4- NI ELLIR ailgylchu tiwbiau past dannedd ar ymyl y palmant. Rhowch y rhain yn eich gwastraff cyffredinol os gwelwch yn dda.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Ffaith 5- Gellir ailgylchu hambyrddau cig plastig gyda phlastig eraill ar ymyl y palmant yn eich bocs gwyrdd/ bocs canol…ond gwnewch yn siŵr eich bod wedi’u golchi cyn eu hailgylchu.

Ffaith 6- Rhedeg allan o fagiau cadi? Clymwch un gwag i handlen eich cadi ar eich diwrnod casgliadau ac mi wnawn ni adael rholyn newydd i chi. Mae mor syml â hynny!

Ffaith 7- A oeddech chi’n gwybod eich bod yn gallu ailgylchu tybiau siocled mawr (Celebrations, Quality Street, Roses ac ati) gyda phlastig eraill ar ymyl y palmant yn eich bocs gwyrdd/bocs canol?

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION