Job search latest vacancies

Wel, ydych chi? Os ydych chi’n meddwl am newid gyrfa, mae’n werth cadw llygad ar ein tudalen swyddi diweddaraf gan fod swyddi newydd yn codi bob amser.

Yn aml, mae swyddi gwag mewn addysg, tai, glanhau, gwasanaethau i gwsmeriaid, TG a gofal cymdeithasol, i enwi ond y rhai!

Gall gweithio i’r cyngor fod yn ddewis gyrfaol da – mae fel arfer yn cynnwys pensiwn, lwfans gwyliau da, a sefydlogrwydd cymharol.

GWELD Y SWYDDI DIWEDDARAF

Swnio’n dda? Dyma ddetholiad o’n swyddi diweddaraf i ennyn eich diddordeb 🙂

Gweithiwr Glanhau, Tŷ Pawb

Ydych chi’n edrych am oriau ychwanegol i ychwanegu at eich incwm? Ydych chi’n hoffi dechrau’n gynnar a gorffen yn gynnar? Gall y swydd hon eich siwtio chi. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma…
Dyddiad cau 16/08/2019

Cymhorthydd Cefnogi Busnes

Swydd llawn amser, yn gweithio i’n Gwasanaeth Cynhwysiant Addysg. Allwch chi ddod yn rhan werthfawr o’n tîm? Mwy o wybodaeth yma…
Dyddiad cau 16/08/2019

Swyddog Adnewyddu Tai x2

Rydym yn edrych am unigolion brwdfrydig o gefndir arolygu adeiladau i weithio yn ein tîm bychan. Ydych chi’n addas ar gyfer y swydd? Darllenwch fwy…
Dyddiad cau 16/08/2019

Ydych chi eisiau gweld mwy? Cliciwch ar y ddolen isod 🙂

GWELD Y SWYDDI DIWEDDARAF