Wrexham Council School Teaching Assistant

Caru plant? ……. tic!

Gyda phrofiad o weithio gyda neu ofalu am blant? ……. tic!

Eisiau gwneud cyfraniad cadarnhaol i’w haddysg? ……. tic!

Wel, efallai mai heddiw yw eich diwrnod lwcus…

Mae sawl cyfle ar hyn o bryd am fel Cymhorthydd Addysgu yn ysgolion Wrecsam. Felly, os oes gennych y profiad ac eisiau gwneud gwahaniaeth, darllenwch ymlaen.

WEDI GWELD TIPIO ANGHYFREITHLON? GADEWCH I NI WYBOD YN SYTH AC YN HAWDD YMA

Mae rhai o’r rolau hyn yn rhoi cefnogaeth gyffredinol i athrawon wrth reoli disgyblion a’r dosbarth, tra bod eraill yn rhoi cefnogaeth un-i-un i blant gydag anghenion dysgu ychwanegol.

Cewch eich annog i fod â disgwyliadau uchel, ymrwymiad i wella, ac eisiau annog ac ysbrydoli.

Felly ymlaen â chi … ewch i weld!

Gwych … Ddangoswch y SWYDD Na… Dw i’n iawn ddiolch