hands holding

Ydych chi’n byw yn Wrecsam neu’n gweithio gyda phobl sy’n byw yn Wrecsam?  A fyddech yn hoffi deall sut i allu cyfathrebu’n well gyda phobl sy’n byw gyda dementia?

Mae’r cwrs dehongli dementia wedi’i lunio i helpu pobl i ddeall sut i gyfathrebu â phobl â dementia a chydnabod bod ymddygiadau yn aml yn ffordd o ddweud rhywbeth wrthym.

Drwy ddeall yr ymddygiad hwn, gallwn leihau’r rhwystredigaeth y mae colli’r gallu i siarad yn gallu ei achosi.

Adnewyddwch eich casgliadau bin gwyrdd ar gyfer 2022/23 nawr – bydd y casgliadau’n dechrau ym mis Medi!

Bydd y cwrs yn edrych ar effaith y mae problemau cyfathrebu yn ei gael ar unigolyn ac ar grŵp – nid yn unig o’ch safbwynt chi, ond o safbwynt yr unigolyn hefyd.  Byddwch yn dysgu technegau newydd er mwyn helpu i ddeall y newidiadau bychan y mae’n rhaid i chi eu gwneud i ddeall unigolyn, a byddwch yn magu sgiliau i ddehongli ymddygiadau a’ch galluogi i ddeall beth mae rhywun yn ei “ddweud”.

Mae 2 sesiwn ar gael fesul diwrnod ym mhob lleoliad:  9.30am – 12.30pm neu 1.30pm – 4.30pm

Mae’r hyfforddiant hwn ar gael yn benodol i bobl sy’n byw yn Wrecsam neu’n gweithio gydag unigolion sy’n byw yn Wrecsam.

Dyddiadau’r cwrs

Mae’n rhaid archebu lle

19 a 22 Medi 2022:
Hwb Menter, Sgwâr y Frenhines, Wrecsam, LL11 1AT

21 Medi 2022: Yn llawn
Adeiladau’r Goron, 31 Stryt Gaer, Wrecsam, LL13 8BG

23 Medi 2022:
Gofal Cartref a Chefnogaeth, Wrecsam, LL11 4YL

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â
commissioning@wrexham.gov.uk
I archebu eich lle

Ffôn:01978 292000

Talu i wagio eich bin gwyrdd 2022/23.

TALU NAWR