A oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio ar rai o adeiladau hynaf Wrecsam?

A ydych chi’n gweithio yn y diwydiant adeiladu? Efallai eich bod chi’n chwilio am sgil newydd i’w ddysgu.

Os felly, darllenwch y canlynol…

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB .

Atgyweirio a chynnal a chadw adeiladau traddodiadol

Byddwn yn cynnal cwrs dau ddiwrnod ar atgyweirio a chynnal a chadw adeiladau traddodiadol (cyn 1919) yn Nhŷ Pawb ddydd Mercher, 24 Ebrill a dydd Iau, 25 Ebrill.

Dyfarniad Lefel 3 wedi’i hachredu gan CITB? yw’r cwrs, bydd yn cynnig dealltwriaeth ymarferol o gynnal a chadw ac atgyweirio adeiladau cyn 1919 i’r mynychwyr – ynghyd â’r heriau sy’n gysylltiedig â cynnal a chadw’r adeiladau hyn.

Mae’r cwrs yn addas ar gyfer gweithwyr proffesiynol a chontractwyr adeiladu.

Pa fath o sgiliau fyddaf yn eu dysgu?

Yn ystod y cwrs dau ddiwrnod, byddwch yn dysgu pethau megis:

  • Adeiladau traddodiadol – eu mecanweithiau a’u harwyddocâd
  • Technegau ymchwilio arbenigol
  • Gwaith cynllunio ar adeiladau hanesyddol
  • Egwyddorion addasu

… a llawer mwy.

Mae’r cwrs yn rhad ac am ddim, oherwydd talwyd ffiau’r cwrs trwy’r Rhaglen Sgiliau Adeiladu Traddodiadol, mewn partneriaeth a Chadwyn Clwyd.

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Mae lwfans o hyd at £70 ar gael ar gyfer cwmnïau sydd wedi cofrestru â CITB.

Am fanylion pellach, neu i archebu lle ar y cwrs, cysylltwch â’n Swyddog Sgiliau Adeiladu Traddodiadol ar david.davies@wrexham.gov.uk.

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

DERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB