Bydd Gŵyl Geiriau Wrecsam yn estyn croeso cynnes yn ôl i’r cyn-weinidog Alan Johnson, a fydd yn dod i Ganolfan Adnoddau Cymunedol Gwersyll ddydd Sadwrn 4 Mai am 7pm.

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB

Bydd yn hyrwyddo ei lyfr diweddaraf, ‘In My Life: A Music Memoir’. Mae’r llyfr yn mynd â darllenwyr ar daith gerddorol ei fywyd ac yn disgrifio sut mae cerddoriaeth wedi newid a siapio ei fywyd ers ei blentyndod.

Hoffech chi ddod i’r digwyddiad yma?

Os felly, mae rhagor o wybodaeth ar gael yn www.wrexhamcarnivalofwords.com.

Mae’r tocynnau yn costio £8 ac maen nhw ar gael yn Llyfrgell Wrecsam.

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

DERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB