Os ydych yn edrych am helfa Wyau Pasg gwych eleni mae nifer o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal yn y Fwrdeistref Sirol.

Cymerwch olwg ar y rhestr isod gan ymuno’n hwyl y Pasg!

Dydd Llun, Ebrill 15, 10am-12pm
Picnic a Helfa Drysor y Pasg
Tŷ Pawb
Gweithgaredd grefft ar y thema Pasg a helfa drysor i’r teulu o amgylch Tŷ Pawb.   Mae archebu lle yn hanfodol, cysylltwch â heather.wilson@wrexham.gov.uk.
£2 y plentyn, Oedolion am ddim.

Dydd Mawrth, Ebrill 16, 10am-12pm
Llwybr Cwningod y Pasg
Parc Bellevue
Pawb i gyfarfod yn y safle band i ddechrau’r llwybr sydd yn addas i bob oedran.
AM DDIM (croesewir rhoddion i Gyfeillion Parc Bellevue)

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB .

Dydd Mawrth, Ebrill 16, 11am-2.30pm
Cloddfa Mwynglawdd
Mwynhewch y llwybr llawn hwyl i’r teulu o gwmpas y parc gwledig. Edrychwch am arwyddion o’r gwanwyn wrth i chi ddatrys y cliwiau i ennill gwobr siocled.
£2 y plentyn

Dydd Iau, 18 Ebrill, 1-3pm
Llwybr Wyau Pasg
Parc Acton
Llwybr llawn hwyl rownd y parc yn addas i bob oed.
AM DDIM

Dydd Iau, 18 Ebrill, 11-2pm
Yr Helfa Wyau Pasg MAWR
Canol Tref Wrecsam
Dewch i’r babell ar Stryt y Frenhines lle bydd cyfle i blant wneud basgedi Pasg eu hunain a chael taflen gliwiau cyn mynd ar eich ffordd drwy ganol y dref yn datrys cliwiau a llenwi eich basgedi. Cadwch gofnod o’r llythrennau i ddyfalu’r gair Pasg cudd. Dewch yn ôl i Sgwâr y Frenhines i dderbyn eich gwobr.
AM DDIM!

Dydd Sul, 21 Ebrill 3pm
Llwybr y Pasg
Parc Gwledig Tŷ Mawr
Dewch i ddatrys y cliwiau i ddod o hyd i’ch ffordd o amgylch y llwybr.
£2.50

Dydd Mawrth, 23 Ebrill, 1.30-3.30pm
Helfa Creaduriaid Bychain a Chrwydro gyda Natur
Cloddfeydd Mwynglawdd
Dewch yn dditectif natur a dod o hyd i bryfaid, creaduriaid bach a bywyd gwyllt Mwynglawdd.
AM DDIM!

Dydd Mercher, 24 Ebrill, 10.30am-3.30pm
Llwybr y Pasg
Parc Gwledig Dyfroedd Alyn
Dilynwch y llwybr i ennill gwobr.
£2.50

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

DERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB