year 6

Os yw eich plentyn wedi dechrau ym Mlwyddyn 6 eleni, mae’n amser dechrau meddwl am ble hoffech iddynt fynychu’r ysgol uwchradd.

Mae ceisiadau bellach ar agor a’r dyddiad cau yw 6 Tachwedd, 2020. Gallwch ymgeisio ar-lein yma – dyma’r ffordd gyflymaf a hawsaf i ymgeisio – a byddwch hefyd yn derbyn e-bost i’ch hysbysu bod eich cais wedi cael ei dderbyn.

Diogelu’r bobl yr ydych yn eu caru, lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG.

Mae llefydd ar agor i blant a fydd wedi cael eu pen-blwydd yn 11 erbyn 31 Awst 2021.

Gwyddwn fod rhieni a phlant wedi bod yn ymweld ag ysgolion ac wedi cael cyfle i gyfarfod y staff cyn iddynt ymgeisio amdanynt yn y gorffennol. Yn anffodus, bydd pethau ychydig yn wahanol eleni, ond nid yw hyn yn golygu na fydd eich plentyn yn gallu gweld yr ysgol. Dros yr ychydig wythnosau nesaf, bydd ysgolion yn cyhoeddi ffyrdd y gallwch weld yr ysgol yn rhithiol, a byddwn yn rhannu’r manylion hyn ar Facebook a Twitter.

Lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG ….a helpwch i gadw Wrecsam yn ddiogel yr hydref yma.

Lawrlwythwch yr ap GIG