pubs

Mae Llywodraeth Cymru bellach wedi cyhoeddi canllawiau clir ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio yn y sector lletygarwch ac unrhyw un sy’n mynd allan i dafarn neu am bryd o fwyd.

Diogelu’r bobl yr ydych yn eu caru, lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG.

Gellir dod o hyd i’r canllawiau yma. https://llyw.cymru/hospitality-and-retail-businesses-frequently-asked-questions ond dyma’r newidiadau allweddol:

Mae bellach yn ofyniad cyfreithiol i wisgo masg wyneb i ymweld â thafarn neu fwyty neu gaffi.

  • Bydd pob aelod o staff sy’n gweithio mewn safleoedd gyda chwsmeriaid yn gwisgo masgiau.
  • Mae’n rhaid i chi wisgo eich masg drwy’r amser gan eithrio  pan fyddwch yn eistedd wrth eich bwrdd
  • Bydd gwasanaeth gweini wrth y bwrdd ar waith ac ni chaniateir i chi fynd at y bar.  Bydd yn rhaid archebu wrth y bwrdd a bydd staff yn cario eich diodydd atoch chi.
  • Ni allwch gymysgu gydag unrhyw un y tu allan i’ch grŵp na symud o gwmpas y safle.
  • Ni chaniateir i chi symud y byrddau gan y bydd y rhain wedi’u gosod mewn trefn er mwyn cadw pobl o wahanol aelwydydd ar wahân.
  • Hyd yn oed os ydych chi ond yn mynd allan am ddiod, mae’n rhaid i chi aros wrth eich bwrdd drwy gydol eich ymweliad.
  • Os bydd arnoch chi angen gadael y bwrdd am unrhyw reswm, er enghraifft, i fynd i’r toiled, mae’n rhaid i chi wisgo eich masg wyneb.
  • Mae’n debygol y bydd tafarndai a bwytai’n gweithredu system archebu, hyd yn oed ar gyfer diodydd yn unig. Gwiriwch cyn i chi fynd ac archebwch fwrdd os oes modd.
  • Mae rhai eithriadau yn ymwneud â gwisgo masgiau a fydd yn berthnasol i rai cwsmeriaid ac eglurir y rhain yn y canllawiau.

Cofiwch y bydd yn rhaid i chi wisgo masg os ydych chi’n teithio ar drên neu fws.

Mae’r mesurau newydd hyn ar waith er mwyn gwarchod pawb a lleihau lledaeniad y feirws. Os ydynt yn methu, a fod heintiau yn parhau i gynyddu, mae’n debygol y bydd yn rhaid cyflwyno mesurau mwy llym.

Gwnewch eich rhan i gadw Wrecsam yn ddiogel.

Lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG ….a helpwch i gadw Wrecsam yn ddiogel yr hydref yma.

Lawrlwythwch yr ap GIG