Classroom

Mae dwy ysgol uwchradd yn Wrecsam wedi derbyn adborth cadarnhaol gan Estyn, arolygiaeth addysg a hyfforddiant Cymru.

Roedd Ysgol Uwchradd Darland yn Yr Orsedd ac Ysgol y Maelor yn Llannerch Banna wedi derbyn adolygiadau dilynol yn ddiweddar yn dilyn arolwg yn ôl yn 2019.

Mae Estyn o’r farn fod y ddwy ysgol wedi mynd i’r afael â’r argymhellion a wnaed, ac nad oes angen adolygiad pellach.

Dywedodd y Cynghorydd Phil Wynn, Aelod Arweiniol Addysg Cyngor Wrecsam:

“Mae hyn yn newyddion cadarnhaol ac yn adlewyrchu’n dda ar y ddarpariaeth addysg o ansawdd a ddarperir gan y ddwy ysgol yma i’w disgyblion.

“Gyda’r holl heriau mae’r ysgolion wedi eu hwynebu dros y flwyddyn ddiwethaf yn sgil y pandemig, mae’n galonogol gwybod bod Estyn wedi cydnabod ymdrechion y staff yn y ddwy ysgol.”

Dywedodd Simon Ellis, Pennaeth Ysgol Maelor:

“Rydym yn falch iawn fod gwaith caled ac ymroddiad ein staff addysgu wedi’i gydnabod, ac rydym yn datblygu enw da yn gyflym ar gyfer ein dulliau dysgu ac addysgu o ansawdd uchel.”

Ychwanegodd Joanne Lee, Pennaeth yn Darland:

“Rydym wrth ein bodd gyda’r adroddiad diweddar hwn. Mae Ysgol Uwchradd Darland wedi gweld gwelliannau sylweddol yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf sydd wedi’i gydnabod gan Estyn.

“Hoffwn longyfarch y staff a llywodraethwyr am eu gwaith caled a’r ethos tîm.

“Hefyd, hoffwn ddiolch i rieni am eu cefnogaeth. Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi gweld adegau anarferol, ac mae’r ffaith ein bod wedi gwneud cymaint o gynnydd yn ystod y cyfnod hwn yn dyst i ymroddiad ac egni pawb dan sylw.”