Over 60s exercise

Erthyl Gwadd – Freedom Leisure

Mae Freedom Leisure yn Wrecsam yn falch iawn o allu cynnig aelodaeth ffitrwydd AM DDIM yr haf hwn i bobl ifanc 17-24 oed sy’n byw yn yr ardal leol, a hynny yng Nghanolfan Hamdden a Gweithgareddau Gwyn Evans, Gwersyllt a Stadiwm Queensway ym Mharc Caia.

Mae gym o’r radd flaenaf yn y ddwy ganolfan hamdden, yn ogystal â gym awyr agored newydd sbon, cyrtiau sboncen a thrac athletau yn Queensway; pwll nofio a rhai o’r dosbarthiadau ymarfer corff gorau yn yr ardal yn Gwyn Evans, mae yna rywbeth i ysgogi pawb i fod yn actif yr haf hwn.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan eich cyngor lleol – cofrestrwch i dderbyn bwletinau ar ffurf e-bost.

Dywedodd Richard Milne, Rheolwr Ardal Wrecsam dros Freedom Leisure: “Rydym ni’n falch iawn o allu cynnig aelodaeth am ddim drwy gydol yr haf i’r grŵp oedran hwn. Bydd yn galluogi pobl ifanc 17 i 24 oed oddi fewn i’r cymunedau hyn gael mynediad at gyfleusterau ffantastig a dyfod yn actif”.

Os ydych chi rhwng 17 a 24 oed ac wedi gwirio bod eich cod post yn gymwys am aelodaeth am ddim, ffoniwch Stadiwm Queensway ar 01978 355826 neu Gwyn Evans ar 01978 269540 neu anfonwch neges atynt ar Facebook https://www.facebook.com/GwynEvansLAC a https://www.facebook.com/QueenswayStadium/

Mae Freedom Leisure yn Wrecsam yn gweithredu Stadiwm Queensway a Chanolfan Hamdden a Gweithgareddau Gwyn Evans, mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam gyda nawdd wedi ei sicrhau drwy fenter Haf o Hwyl Llywodraeth Cymru, a fydd yn cynnig aelodaeth ffitrwydd am ddim i breswylwyr cymwys tan 30 Medi.

Derbyniwch ein prif straeon dros e-bost.

TANYSGRIFWYCH