Recycle your used ink cartridges at our recycling centres

Oeddech chi’n gwybod y gallwch chi bellach ailgylchu cetris peiriannau argraffu yn ein canolfannau ailgylchu?

Rydym wedi gosod tri bin olwynion coch 240 litr ym mhob un o’n canolfannau ailgylchu yn Wrecsam, yn benodol ar gyfer cetris inc. Felly y tro nesaf y byddwch chi’n ymweld ag un o’n safleoedd, fe allwch ailgylchu eich hen rai.

Dywedodd y Cynghorydd David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Mae’r biniau olwynion ar gyfer cetris inc yn ychwanegiad i’w groesawu yn ein canolfannau ailgylchu wrth i barhau i geisio ei gwneud hi’n haws i’n preswylwyr ailgylchu eitemau yn Wrecsam.

“Fe allwch chi ddod â nifer fawr o eitemau i’w hailgylchu yn ein canolfannau ailgylchu – efallai eich bod chi’n llai cyfarwydd â rhai ohonynt – felly mae hi werth taro golwg i weld beth yw’r rhain cyn i chi ymweld.

SUT I GAEL PRAWF OS OES GENNYCH SYMPTOMAU CORONAFIRWS

Ble allwch chi ddod o hyd iddynt

Mae’r biniau olwyn wedi’u lleoli’n gyfleus yn ardal cyfarpar trydanol ac electronig gwastraff ein tair canolfan ailgylchu.

Fe ddewch chi o hyd iddynt yn:

• Bryn Lane, drws nesaf i ChemSafe.
• Plas Madoc, drws nesaf i’r cynwysyddion teledu.
• Brymbo, drws nesaf i’r man ailgylchu tiwbiau fflworoleuol.

Cofiwch, dim ond y cetris y mae arnom eu heisiau – peidiwch â rhoi’r deunydd pecynnu yn y biniau!
Os ydych chi’n dal i gael trafferth dod o hyd i’r biniau, bydd modd i un o’n gweithwyr eich anfon i’r lle cywir.

Cofiwch ddilyn rheolau cadw pellter cymdeithasol

Ers i ni ailagor ein canolfannau ailgylchu, bu’n rhaid i ni roi nifer o fesurau ar waith i’ch cadw chi a’n gweithiwr yn ddiogel.

Gweler y rheolau llym rydym yn gofyn i chi eu dilyn tra byddwch chi’n ymweld isod…

Os ydych chi’n bwriadu ymweld â chanolfan ailgylchu Brymbo, bydd angen i chi drefnu ymlaen llaw

Er mwyn trefnu apwyntiad ar gyfer safle Brymbo yn unig, ffoniwch 01978 801463 rhwng 8am a 5pm, dydd Llun i ddydd Gwener. Ar ôl i chi gyrraedd y cyfleuster, bydd eich enw a’ch rhif cofrestru’n cael ei gofnodi fel cyfeirnod ar gyfer eich slot archebu. Ar ôl i chi gyrraedd y safle bydd angen i chi ddangos prawf eich bod yn byw yn y sir.

Diolch i chi am eich dealltwriaeth ac arhoswch yn ddiogel 😊

Sut i gael prawf os oes gennych symptomau Coronafirws

YMGEISIWCH RŴAN