Gwersyllt

Mae swydd wag yng Ngogledd Gwersyllt ar gyfer Cynghorydd Bwrdeistref Sirol i ddod yn aelod o Gyngor Wrecsam i gynrychioli pobl yr ardal.

Os oes diddordeb gennych mewn ymgeisio ar gyfer y rôl, mae papurau enwebu ar gael gan y Swyddog Canlyniadau, Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1AY, a dylid eu dychwelyd erbyn 4pm ddydd Gwener, 31 Ionawr.

Hysbysiad Etholiad ar ein gwefan.

Derbyniwch y wybodaeth ddiweddaraf o ran graeanu yn syth i’ch mewnflwch

COFRESTRWCH FI RŴAN