Transport

Erthygl gwadd o Brifysgol Glyndŵr

Efallai bod rhwystrau i drafnidiaeth ledled Gogledd Cymru, yn enwedig i bobl nad oes ganddynt gar. Mae pobl wedi nodi bod problemau gyda thrafnidiaeth, yn enwedig trafnidiaeth gyhoeddus, yn eu hatal rhag cael mynediad at waith neu addysg.

COFRESTRWCH I DDERBYN HYSBYSIADAU GWEITHGARWCH GRAEANU

Mae staff yng Nghyfadran y Gwyddorau Cymdeithasol a Bywyd ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi cael eu comisiynu i ymgymryd â phrosiect ymchwil ar ‘Asesu rhwystrau trafnidiaeth yng Ngogledd Cymru: Deall y materion a ble maent yn bodoli’

Rydym yn dosbarthu y gwahoddiad hwn i ofyn am eich cyfranogiad yn ein hymchwil. Bwriad yr ymchwil yw cael barn bersonol gan gyflogwyr, gweithwyr, myfyrwyr, ceiswyr gwaith ac eraill. Dim ond ychydig funudau y bydd yn ei gymryd i ateb y cwestiynau. Bydd eich ymatebion yn hollol ddienw a chyfrinachol

Gellir defnyddio’r data a’r wybodaeth a gasglwn i lywio penderfyniadau mewn perthynas â darparu trafnidiaeth a’r ffordd y mae pobl yn teithio yn y dyfodol.

Hoffem ddiolch i chi am eich cyfranogiad. Os hoffech fynychu gweithdy canmoliaethus gan Brifysgol Glyndŵr yn yr Haf 2020 mewn cyfryngau cymdeithasol neu ymchwil marchnata digidol yn defnyddio Google Analytics cysylltwch gyda Dr Ben Binsardi ar b.binsardi@glyndwr.ac.uk <mailto:b.binsardi@glyndwr.ac.uk> neu 01978290666 am fwy o wybodaeth

Cliciwch i gwblhau’r arolwg yn Gymraeg

Derbyniwch y wybodaeth ddiweddaraf o ran graeanu yn syth i’ch mewnflwch

COFRESTRWCH FI RŴAN