Mae wedi bod yn amser hir, ond o’r diwedd ar ôl dros bedwar mis o cyfnod gloi-i-lawr, rydyn ni nawr yn gallu ailagor a chroesawu pobl leol ac ymwelwyr i Amgueddfa ac Archifau Bwrdeistref Sir Wrecsam!

Bydd Amgueddfa Wrecsam yn agor eto i ymwelwyr ddydd Llun Awst 3 rhwng 11am-4pm

Rydym wedi cyflwyno ychydig o newidiadau i helpu i sicrhau bod pawb yn teimlo’n ddiogel fel y gallwch ymlacio a mwynhau’ch ymweliad ag Amgueddfa Wrecsam.

Efallai bod eich symptomau ddim yn ddifrifol ond dylech dal cael prawf am Coronafeirws

 

Ymweld â’r Amgueddfa

 • Bydd yr amgueddfa ar agor rhwng 11am-4pm o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.
 • Bydd hyn yn caniatáu amser i sicrhau bod yr holl fannau cyhoeddus yn cael eu glanhau’n iawn.
 • Bydd pwyntiau cyffwrdd allweddol yn cael eu glanhau’n rheolaidd trwy’r orielau yn ystod y dydd.
 • Bydd glanweithydd dwylo wrth fynedfa’r adeilad. Gofynnir i bob ymwelydd lanhau ei ddwylo wrth gyrraedd.
 • Gofynnir i bob ymwelydd am ei fanylion cyswllt i gefnogi rhaglen ‘Profi, Olrhain ac Amddiffyn’ y llywodraeth.
 • Rydym yn argymell ymwelwyr yn gwisgo masgiau wyneb tra yn yr orielau.
 • Bydd cyfyngiad ar niferoedd yn yr orielau fel y bydd pellter cymdeithasol yn bosibl i’n holl ymwelwyr.
 • Rydym wedi cyflwyno system unffordd trwy’r orielau i gyd. Cadwch lygad am yr arwyddion llawr am gyfarwyddiadau.
 • Ar gyfer teuluoedd, bydd llwybr plant newydd i helpu i arwain ymwelwyr iau (a’u oedolion sy’n dod gyda nhw) yn ystod eu hymweliad.
 • Mae mynediad i’r amgueddfa a’r archifau am ddim. Croeso i roddion.
 • Mae’r mynediad olaf am 3.30pm

Caffi Cwrt

 • Bydd cynllun seddi a bwydlen newydd yng Nghaffi’r Cwrt, ond yr un gwasanaeth a lleoliad gwych ag erioed!
 • Gadewch i ni obeithio am ychydig fisoedd heulog – gallwch chi giniawa y tu allan os dymunwch.

Toiledau

 • Bydd cyfleusterau toiled ar gael i ymwelwyr â’r amgueddfa, yr archifau a’r caffi.
 • Gofynnwch am yr allwedd wrth ddesg y dderbynfa.

Siop

 • Bydd y siop ar agor fel y gallwch barhau i brynu’r ystod arferol o anrhegion, cardiau a llyfrau gwych.
 • Rydym yn annog defnyddio taliad digyswllt ac yn gofyn i bob cwsmer siop barchu canllawiau pellhau cymdeithasol.

Archifau

 • Rydym yn argymell ymwelwyr â’r llyfr Archifau ymlaen llaw oherwydd cyfyngiadau gofod.
 • E-bostiwch archives@wrexham.gov.uk neu ffoniwch 01978 297480
 • Mae’r mynediad olaf am 3.30 pm.

Casgliadau

Bydd y Ganolfan Gasgliadau ar agor trwy apwyntiad. E-bostiwch Museumcollections@wrexham.gov.uk neu ffoniwch 01978 297460

Beth alla i ei weld?

Mae’r arddangosfeydd yn nhair oriel yr amgueddfa yn adrodd straeon Wrecsam, Cymru a’r byd ehangach i oedolion a phlant…

 • Oriel 1 yw’r gofod lle gallwch archwilio casgliadau’r amgueddfeydd a’r straeon y maent yn eu datgelu o orffennol Wrecsam. Cyfarfod â Dyn Brymbo 4,000 oed; Dewch i weld Casgliad yr Orsedd o’r Oes Efydd a gwyliwch ddwy ffilm a gynhyrchwyd yn arbennig sy’n egluro sut y gwnaed y celc bron i dair mil o flynyddoedd yn ôl; Eisteddwch yn ôl ac ymlacio yn yr Hippodrome wrth i chi wylio ffilmiau am Wrecsam Lager, Wrecsam FC a gorffennol mwyngloddio Wrecsam.
 • Yn Oriel 2 mae gennych gyfle o hyd i weld ein harddangosfa,  Rhyfeloedd Angof : Y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig o gwmpas y Byd
 • Ac yn Oriel 3 gallwch weld Yn ôl i’r Ysgol: arddangosfa sy’n croniclo sut mae ysgol yn lleol wedi newid dros y ddwy ganrif ddiwethaf trwy atgofion, cofroddion, archifau a hen ffotograffau.

Dywedodd Steve Grenter, Rheolwr Gwasanaethau Treftadaeth: “Rydym yn falch iawn o allu croesawu ymwelwyr yn ôl i Amgueddfa Wrecsam. Rydyn ni wedi gweithio’n galed i sicrhau bod ymwelwyr yn gallu mwynhau’r amgueddfa’n ddiogel, yn ogystal â’r bwyd gwych sydd ar gael yn y caffi a’r anrhegion unigryw o’r siop.

“Rydyn ni’n gobeithio gweld ymwelwyr rheolaidd yn dychwelyd i’r amgueddfa ac mae hwn hefyd yn gyfle delfrydol i newydd-ddyfodiaid ddod i brofi beth sydd ar gael a darganfod mwy am orffennol cyfoethog a lliwgar Wrecsam.”

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Amgueddfa Wrecsam Museumcollections@wrexham.gov.uk neu ffoniwch 01978 297 460.

A cofiwch dilyn ar Facebook, Twitter ac Instagram

Sut i gael prawf

YMGEISIWCH RŴAN