museum

Mae Amgueddfa Wrecsam ar gau dros dro, fodd bynnag, maent wedi bod yn brysur iawn yn gweithio tu ôl i’r llenni i ddod a’r canlynol i chi….. #AmgueddfaOGartref.

Gan ddefnyddio tudalennau cyfryngau cymdeithasol, byddwch yn gallu edrych ar y casgliadau a rhai o’r straeon tu ôl iddynt. Byddwch hefyd yn gallu ymuno â gweithgareddau teulu rhithwir yn seiliedig ar themâu y gallwch edrych arnynt gyda’ch gilydd o’ch cartref!

Gwnewch yn siŵr nad ydych yn colli unrhyw un o’r gweithgareddau hyn a ‘hoffwch’ Amgueddfeydd Wrecsam.

Bydd y gweithgaredd cyntaf yn cael ei bostio ddydd Mercher, 1 Ebrill.

Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf am Covid-19.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19