Ddydd Mercher mae yna ddigwyddiad arbennig i geisio ein hannog i siarad gydag eraill am iechyd meddwl a sut fedrwn ni dderbyn cymorth neu helpu eraill.

Rydym ni wedi bod yn gweithio gyda’r Adran Gwaith a Phensiynau i ddod â’r digwyddiad “Amser i Siarad” i Wrecsam. Cynhelir y digwyddiad rhwng 11am a 2pm.

Mae un ymhob pedwar ohonom ni wedi ein heffeithio gan faterion iechyd meddwl, ond rydym ni’n gyndyn o siarad amdanyn nhw. Felly, beth am alw heibio i weld pa gymorth sydd ar gael i chi, eich ffrindiau neu’ch teulu.

SIARADWR CYMRAEG? LLENWI EIN HYMGYNGHORIAD RŴAN!

Bydd yna dros 20 o stondinau yn llawn gwybodaeth a chyngor a bydd yna hefyd sefydliadau wrth law i’ch helpu i wella eich iechyd meddwl a lles.

Meddai’r Cynghorydd Joan Lowe, Aelod Arweiniol Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion: “Mae’n bwysig ein bod yn cymryd amser i ofalu am ein hunain a bydd y digwyddiad hwn yn dwyn ynghyd sefydliadau iechyd meddwl gyda staff a fydd yn hapus i roi gwybodaeth ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. Felly, galwch draw i weld beth sy’n digwydd a chymryd amser o weld os gall unrhyw rai o’r sefydliadau eich helpu chi.”

Mae mwy o wybodaeth am ymgyrch Amser Siarad 2019 ar gael yma.

Siaradwr Cymraeg? Helpwch ni i wella ein gwasanaethau Cymraeg.

CWBLHEWCH EIN HYMGYNGHORIAD RŴAN