School Uniform

Yn Eisiau: Gwisg Ysgol Uwchradd Lleol

Wnaethoch chi fynd i un o’r ysgolion canlynol:

Ysgol Uwchradd Dewi Sant, Ysgol Uwchradd Bryn Offa, Ysgol Rhiwabon, Ysgol Ramadeg Rhiwabon, Ysgol i Fechgyn Parc y Llwyni, Ysgol i Ferched Parc y Llwyni, Ysgol Uwchradd Groves, Ysgol Uwchradd Darland, Ysgol Uwchradd Bryn Alyn neu Ysgol Uwchradd Iâl?

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

Mae Amgueddfa Wrecsam eisiau benthyg casgliad o eitemau gwisg ysgol uwchradd (blaser, pinaffor, siwmper, crys a thei.) o’r 1980au neu’n gynt ar gyfer arddangosfa am ysgolion Wrecsam ‘Nôl i’r Ysgol’.

Nid oes unrhyw eitemau o’r fath yng nghasgliad yr amgueddfa, felly mae staff yn gobeithio y bydd enghreifftiau wedi goroesi yng nghefn wardrob neu yn atig cartref rhywun yn yr ardal. Bydd pob eitem yn cael ei dychwelyd ar ôl i’r arddangosfa ddod i ben.

Os gallwch chi helpu, cysylltwch ag Amgueddfa Wrecsam ar 01978 297 460 neu e-bost: museumcollections@wrexham.gov.uk Ffoniwch neu ebostiwch cyn dod i amgueddfa!!

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN