Oeddech chi’n gwybod fod modd i chi gael mynediad at eich llyfrgell bedair awr ar hugain y dydd, saith niwrnod yr wythnos?

O foethusrwydd eich cadair freichiau, gallwch gael mynediad at filoedd o e-lyfrau, e-lyfrau sain, e-gylchgronau ac e-gomigau yn ogystal ag adnewyddu eich llyfrau neu hyd yn oed roi unrhyw deitlau o’r catalog ar-lein ar gadw.

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

Ac fel pe na bai hynny yn ddigon, gallwch gael mynediad at ystod enfawr o ymchwil a gwybodaeth ffeithiol megis Mynediad at Ymchwil a Theory Test Pro – a’r rhain oll heb orfod rhoi eich esgidiau ymlaen!

Yr oll sydd arnoch ei angen yw cerdyn llyfrgell dilys a’ch rhif PIN.

Peidiwch ag oedi, ewch i https://www.wrexham.gov.uk/welsh/community_w/libraries/ a dilyn y ddolen gwasanaethau ar-lein.

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN