Mae yna ddigonedd yn aros y rhai sy’n hoff o gerddoriaeth wrth i Sioeau Cerddoriaeth tymor yr Hydref 2019 ddod i ben yn Tŷ Pawb.

Dydd Iau, Tachwedd 28 bydd myfyrwyr o Goleg Brenhinol Iau y Gogledd yn ymddangos am y tro cyntaf yn y lleoliad poblogaidd ac mae’n nodi dechrau tuedd gynyddol i ddatblygu’r cysylltiadau gydag ysgolion a sefydliadau addysgol wrth i ni nesáu at 2020. Yn ymddangos yn y cyngerdd byd tri myfyriwr sef Jacob Philp – piano, Alexandra Clarke – ffliwt a Gwydion Rhys – y soddgrwth.

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

Mae Jacob Philp yn 15 oed ac yn byw yn Wrecsam ac mae’n bianydd ifanc dawnus iawn. Mae Gwydion o Ogledd Cymru a pherfformiodd yn ddiweddar yng nghyngerdd Cerddor Ifanc y Flwyddyn Clwb Cerddoriaeth y Rhyl. Mae Alexandra yn ffliwtydd ifanc eithriadol o dalentog. Byddant yn perfformio rhaglen fywiog, amrywiol a cyffrous o gerddoriaeth glasurol a chyfoes.

Dydd Iau, Rhagfyr 5, bydd disgyblion o Moreton Hall yn Sir Amwythig hefyd yn gwneud eu hymddangosiad cyntaf yn y lleoliad.

Bydd Chris Sims, pianydd a chanwr dawnus a chyfansoddwr nifer o genres cerddorol o’r Clasurol, Jazz, Boogie Woogie a phop i’r hen glasuron tafarn y gellir cydganu gyda nhw, yn cyflwyno datganiad piano dydd Iau, Rhagfyr 12.

Yn dirwyn y tymor i ben ddydd Iau, Rhagfyr 19 bydd yr uwch denor Cymreig Kieron-Connor Valentine, enillydd Gwobr Bath Opera Isobel Buchanan 2019. Fe raddiodd yng Ngholeg Cerdd Brenhinol y Gogledd, Manceinion ac astudiodd gyda David Lowe. Y tymor hwn mae’n parhau gydag ail flwyddyn ei gwrs Meistr Cerddoriaeth yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yng Nghaerdydd, gan astudio gydag Adrian Thompson.

Y tymor hwn mae hefyd yn ymuno ag Opera Teithiol Glyndebourne i chwarae rhan Mago Cristiano yn Rinaldo Handel ar gyfer eu taith hydref. Yn ystod ei gyfnod yng Ngholeg Cerdd Brenhinol y Gogledd fe berfformiodd L’humana fragilita yn Il ritorno d’Ulisse in patri Monteverdi, dan arweinyddiaeth Roger Hamilton, Oberon yn A Midsummer Night’s Dream Britten, dan arweinyddiaeth Andrew Greenwood a Didymus yn Theodora Handel, dan arweinyddiaeth Roger Hamilton.

Roedd 2018 yn flwyddyn lwyddiannus iawn i Kieron o ran cystadlaethau, gan iddo ennill Canwr Ifanc Cymreig y Flwyddyn MOCSA, Gwobr Goffa Douglas Rees Canwr Opera Ifanc y Flwyddyn yng Ngŵyl Gerdd Aberdaugleddau a Chanwr Ifanc Cymreig Dunraven. Ymhlith y gwobrau eraill mae Canwr y Flwyddyn Southport, Canwr y Flwyddyn Lerpwl, Canwr Ifanc y Flwyddyn Y Stiwt a Gwobr Canwr Mwyaf Addawol y Flwyddyn Lerpwl.

Bydd Kieron yn perfformio sioe ‘Nadolig Arbennig Iawn’ ac yn cyfeilio bydd Tim Stuart. Bydd cyfle i’r gynulleidfa fwynhau gwin cynnes a mins peis ar ôl y cyngerdd.

Mae’r holl Sioeau Cerddoriaeth i gyd yn rhad ac am ddim ac yn dechrau am 1pm.

Dywedodd Derek Jones, trefnydd y Sioeau Cerddoriaeth a Chadeirydd y Bwrdd Cynghori: “Rydym wrth ein bodd fod Coleg Cerdd Brenhinol Iau y Gogledd (JRNCM) yn dod â rhai o’u cerddorion ifanc mwyaf dawnus i berfformio ar ein cyfer yn ein cyngherddau Sioe Cerddoriaeth Fyw yn Tŷ Pawb. Coleg Cerdd Brenhinol y Gogledd yw un o’r colegau cerdd mwyaf blaenllaw yn y DU a thros y blynyddoedd mae wedi croesawu nifer fawr o gerddorion talentog Wrecsam i ddatblygu eu dawn gerddorol drwy eu rhaglenni, cyn iddynt ymuno â rhai o gerddorfeydd ac ensembles mwyaf blaenllaw Prydain.

“Rydym yn gobeithio y bydd hyn yn ddechrau perthynas gynhyrchiol rhwng Tŷ Pawb a’r JRNCM gan gynnig llawer o anogaeth i gerddorion ifanc Wrecsam i barhau gyda’u hastudiaethau cerddorol. Rydym yn falch fod nifer o ysgolion lleol a cholegau yn mynegi diddordeb yn y Sioe Cerddoriaeth Fyw a bydd nifer ohonynt yn perfformio yn ein cyngherddau yn ystod 2020.

“Rydym hefyd wrth ein bodd o groesawu disgyblion o Ysgol Moreton Hall ar Ragfyr 5 a fydd yn perfformio cyngerdd a fydd yn cynnwys darnau corawl ac offerynnol.

Caiff y Sioe Cerddoriaeth Fyw yn Tŷ Pawb ei chefnogi gan Gerddorfa Symffoni Wrecsam, Calon FM, Y Lle Cerdd, Marchnadoedd Tŷ Pawb, yr Ardal Fwyd a Siopau.

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN