laptop

Mae modd cael mynediad cynt a haws at wasanaethau’r cyngor yn awr diolch i Fy Nghyfrif.

Mae Fy Nghyfrif yn wasanaeth personol ar gyfer trigolion Wrecsam, sy’n storio eich gwybodaeth bersonol yn ddiogel ac yn ei gwneud yn haws i chi roi gwybod am faterion amgylcheddol megis baw cŵn, tyllau mewn ffyrdd a thipio anghyfreithlon ynghyd â rheoli eich bil treth y cyngor a chyflwyno cais am gymorth tuag at gostau gwisg ysgol.

Mae wedi’i ddylunio i arbed eich amser ac i wneud eich bywyd yn haws.

Ac yn ddiweddar, ychwanegwyd nodweddion newydd er mwyn i chi allu gwneud mwy, yn hawdd ac yn syml ar-lein!

“Cyflym a hawdd ar gyfer y trigolion”

Dywedodd y Cyng. David Kelly, Aelod Arweiniol Cynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol: “Mae Fy Nghyfrif yn ei gwneud yn gyflym a hawdd i drigolion roi gwybod am nifer o faterion a rheoli treth y cyngor a dewisiadau e-bost, yn ddiogel ar-lein.
“Boed yn reoli treth y cyngor, gwneud cais am gymorth tuag at gostau gwisg ysgol neu roi gwybod am broblemau amgylcheddol, gall y trigolion wneud y cyfan ar-lein. Byddwn yn annog pawb i gofrestru ar gyfer Fy Nghyfrif heddiw”

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Gallwch:

• Wneud cais am gymorth i brynu gwisg ysgol ac offer
• Cofrestru a thalu am dreth y cyngor drwy ddebyd uniongyrchol
• Gwneud cais am ddisgownt person sengl
• Gwneud cais am eithriad eiddo gwag
• Rheoli dewisiadau e-byst hysbysu gan Gyngor Wrecsam
• Rhoi gwybod am dipio anghyfreithlon a thyllau mewn lonydd ac ychwanegu lluniau

Mae dros 12,000 o bobl eisoes wedi cofrestru gyda Fy Nghyfrif

Heb gyfrif?

Os nad oes gennych gyfrif, gallwch gofrestru ar gyfer Fy Nghyfrif yma.

Wedi cofrestru eisoes?

Gallwch fewngofnodi yn awr i wneud cais ac i weld eich cofnod o geisiadau

Cymorth gyda Fy Nghyfrif

fynghyfrif@wrexham.gov.uk

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION