Mae Wrecsam wedi gwneud yn dda iawn gyda chyfraddau ailgylchu dros y blynyddoedd diwethaf.

Diolch i ymdrechion ein preswylwyr, mae’r swm o wastraff a gaiff ei ailgylchu yn Wrecsam wedi cyrraedd 68% yn 2017/2018 – sy’n wirioneddol wych.

Rydym hefyd yn gwybod bod ein troli bocsys ailgylchu, a gyflwynwyd gyntaf yn 2016, wedi bod yn boblogaidd iawn, ac yn ffordd gyfleus o helpu preswylwyr i ailgylchu eu gwastraff cartref.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Ar hyn o bryd, 16,000 o dai yn unig yn Wrecsam sy’n defnyddio eu troli bocsys, gyda chartrefi eraill yn defnyddio’r cynhwysyddion o’r math gwreiddiol.

Mae newyddion da ar y gweill…

2,800 o droli bocsys newydd

Rydym wedi derbyn nawdd o £112,000 gan Llywodraeth Cymru i brynu rhagor o droli bocsys ailgylchu.

Mae hyn yn golygu y bydd gennym 2,800 o focsys ychwanegol, yn barod i’w dyrannu ar draws y Sir o ddydd Sadwrn, Medi 1af.

Mae cyflwyno’r bocsys newydd yn seiliedig ar y treial a wnaed yn 2015, pan fu arbrawf o gyflwyno 200 o focsys mewn cartrefi ar draws y fwrdeistref sirol.

Roedd canlyniadau’r treial cychwynnol hwnnw’n dangos bod y bocsys yn gweithio’n well ar ystadau mwy ac ardaloedd gyda mynediad da.

Rydym wedi trafod gyda chynghorau eraill sydd wedi bod yn defnyddio’r troli bocsys am eu mewnbwn hefyd, felly cawn ddysgu gan ‘rheiny sydd wedi bod yn defnyddio’r troli bocsys am gyfnod hirach na ni.

Bydd y cynllun yn cynnwys cyflwyno nifer fechan o focsys mewn ardaloedd megis Brychdyn Newydd, Llannerch Banna, Parc Llwyn Onn, Rhiwabon, Marchwiail, Cartrefle, Garden Village, Acrefair, Rhos, Johnstown, Gwersyllt a Pontfadog.

“Mwy o welliannau eto i’r cyfleuster ailgylchu”

Dywedodd y Cynghorydd David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Rydym yn ddiolchgar i Llywodraeth Cymru am y buddsoddiad pellach hwn yn y troli bocsys ailgylchu, a gyda chyflwyniad rhagor ohonynt, bydd tua chwarter o gartrefi bwrdeistref sirol yn derbyn y troli bocs.

“Hoffwn gymryd y cyfle hwn i ddiolch i breswylwyr Wrecsam unwaith eto am eu hymroddiad i ailgylchu.  Gyda diolch iddynt, rydym wedi gallu dod â’n cyfraddau ailgylchu i lefelau anhygoel o dda, a gyda gwelliannau fel cyflwyno mwy o droli bocsys, gall y gyfradd honno fynd o nerth i nerth.”

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION