Ymunwch â ni ddydd Gwener 10fed Chwefror am noson o gomedi stand-yp doniol o lein-yp o gomedïwyr teithiol gorau’r DU.
Mae’r noson gomedi boblogaidd hon wedi bod yn rhedeg ers 2018 ac wedi profi dro ar ôl tro i fod yn noson wych llawn chwerthin gwarantedig.
Bydd ein bar ar agor drwy gydol y digwyddiad, yn gweini ystod eang o ddiodydd alcoholig a meddal.
Bydd ein ardal fwyd ar agor cyn i’r sioe ddechrau, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cyrraedd yn gynnar i flasu rhywfaint o fwyd blasus cyn i chi fwynhau noson wych o gomedi.
Drysau: 7.30pm
Act gyntaf: 8pm

Wedi methu casgliad bin? Rhowch wybod i ni ar-lein – mae’n hawdd.

RHOWCH WYBOD AM GASGLIAD BIN A FETHWYD