Yn ystod cyfnodau o dywydd garw fel y tywydd da ni’n cael wythnos hon rydym yn cael dyletswydd statudol i gadw’r ffyrdd yn saff, fel y gallwn wneud hwn rhaid i ni flaenoriaethu rhai o’n gweithgareddau ar ein llwybrau yn defnyddio pob adnodd sydd gennym.

Ein prif flaenoriaeth yw’r ffyrdd gyda’r rhan fwyaf o draffig, a’r ffyrdd sy’n amgylch llefydd pwysig fel wrth ysbytai ac Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam . Mae’r ardaloedd hon yn cael ei cyn-halltio a gall ein tîm ail ymweld ar un lle sawl waith mewn dydd-yn dibynnu ar y tywydd.

Mae’r tywydd garw’r wythnos hon wedi golygu ein bod ond wedi gallu gweithio ar lwybrau sydd yn ein brif flaenoriaeth.

Wrth i’r gwaith ar ein llwybrau blaenoriaethol cael ei gwblhau, gall hyn galluogi ein tîm i weithio ar ardaloedd gyda llai o flaenoriaeth fel llwybrau a ffyrdd seiclo. Bydd ein tîm wedyn yn ail ymweld a’n hardaloedd gyda’r brif flaenoriaeth os oes angen i cyn-halltu a graenu. Mae’r seicl hon o driniaeth yn ail adrodd nes bod amodau’r tywydd yn newid o rewi i ragolwg o dywydd gwell

Dywedodd y Cyng Hugh Jones, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd: “Mae’r tymheredd am fod yn oer ac yn rhewi dros y dyddiau nesa ac mi fydd ein criw graenu yn brysur iawn, er hyn bydd rhai llwybrau, ystadau a ffyrdd di-blaenoriaeth dal i fod yn anodd croesi felly da ni’n gofyn i bawb i fod yn wyliadwrus a chymryd gofal wrth wneud cynlluniau i deithio.”