Yoga

Mae Canolfan Adnoddau Acton wedi llunio amserlen wych o ddigwyddiadau blasu am ddim i ddathlu Wythnos Addysg Oedolion (18-24 Mehefin).

Felly os hoffech roi cynnig ar rywbeth newydd, ewch draw i Acton…

Gwalltiau i Fyny!

Dydd Llun 18 Mehefin rhwng 4pm – 6pm

Ydi’ch plentyn chi wedi cael llond bol ar steiliau gwallt diflas? Dewch â’ch plentyn draw i’r gweithdy hwn fydd yn ddwy awr o hyd am lwyth o awgrymiadau a thriciau ar gyfer steiliau gwallt i fyny. Mae’r gweithdy hwn yn berffaith i rieni plant dan 10 oed.

Cyflwyniad i Gymorth Cyntaf Pediatrig

Dydd Mawrth 19 Mehefin rhwng 10.00am – 12.00pm

Dewch draw am sesiwn flasu am ddim yn ystod mis Addysg Oedolion i un ai ddysgu’r pethau sylfaenol ar gyfer argyfwng neu i benderfynu a hoffech chi ddilyn cwrs achrededig llawn.

PROBLEM GYDA CHEUDWLL? DWEDWCH WRTHYM NI AR-LEIN.

 

Ioga i Fabanod gydag Amser Babi Cymraeg

Dydd Llun, 25 Mehefin rhwng 9.45am  – 11am

Gweithgareddau i Fabanod a Phlant – addas i fabanod dros 12 wythnos oed hyd at tua 9 mis oed.

Bydd oedolion yn dysgu am ddatblygiad corfforol babanod yr oed yma a byddant hefyd yn dysgu ychydig am sut i edrych ar ôl eu lles emosiynol a chorfforol eu hunain.

Bydd oedolion yn cael eu hannog i wneud rhai symudiadau ac ymarferion ymestyn ysgafn ac fe fydd yna amser i ymarfer amser tawel ar ddiwedd y sesiwn hefyd – bydd eglurhad a chyfarwyddiadau yn cael eu rhoi’n ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg) a bydd caneuon yn cael eu canu yn Gymraeg (mae cerddoriaeth yn ein helpu i ddysgu pethau’n gyflymach!)

Sesiwn Blasu Am Ddim – Darllenwch i’ch Plant yn Gymraeg gydag Amser Babi Cymraeg/ Gweithgareddau i Fabanod a Phlant

Dydd Llun, 25 Mehefin rhwng 11.30am  – 12.30am

Sesiwn yn cynnig gwybodaeth a chefnogaeth am ddarllen llyfrau Cymraeg gyda phlant ifanc.

Gall rhieni lle nad y Gymraeg yw eu hiaith gyntaf deimlo’n ansicr yn aml ynglŷn â dewis ysgol cyfrwng Cymraeg gan nad ydynt yn credu y gallant helpu eu plant gyda’u gwaith cartref a darllen. Rydym yn cynnig gweithdy rhyngweithiol llawn hwyl sy’n para 45 munud i drafod yr heriau a chynnig datrysiadau ac arweiniad.

Ewch i ganfod mwy am Ganolfan Adnoddau Acton

Problem gyda cheudwll? Dwedwch wrthym ni yn hawdd ac yn gyflym ar-lein.

DWEDWCH WRTHYM AM GEUDWLL