Children's Services

Mae ein Bwrdd Gweithredol yn cyfarfod ddydd Mawrth ac mae’r rhaglen newydd gael ei chyhoeddi ar-lein felly fe fyddwch yn gwybod beth fydd yn cael ei drafod.

Y mis hwn, maen nhw’n ystyried y Rhaglen Gyfalaf a’r Cyfrif Refeniw Tai, gan gynnwys gosod y rhent y bydd gofyn i’n tenantiaid ei dalu yn y flwyddyn ariannol nesaf.

Fe fyddant hefyd yn ystyried rhoi prydles newydd am 25 i Glwb Pêl-droed Penycae er mwyn gallu sicrhau cyllid i wella’r cyfleusterau.

SIARADWR CYMRAEG? LLENWI EIN HYMGYNGHORIAD RŴAN!

Bydd y cyfarfod yn dechrau am 10am a bydd yn cael ei we-ddarlledu. Gallwch ei wylio yma .

Gallwch weld y rhaglen lawn yma.  

Ddim yn siŵr sut mae ein pwyllgorau’n gweithio? Mae gwybodaeth isod fydd efallai’n ddefnyddiol i chi:

Sut mae’r cyngor yn gweithio: pwyllgorau

Siaradwr Cymraeg? Helpwch ni i wella ein gwasanaethau Cymraeg.

CWBLHEWCH EIN HYMGYNGHORIAD RŴAN