Hot weather

Bydd ein casgliadau gwastraff yn dechrau am 6am yfory (Awst 11eg )a Dydd Gwener (Awst 12fed) , yn hytrach na 7:30am. Bydd hyn yn helpu ein criwiau i osgoi amseroedd poethaf y dydd.

Rhowch eich biniau/bocsys/bagiau allan heno neu yfory os yn bosib. Mae’n bosibl y caiff casgliadau eu hatal os bydd y tywydd yn mynd yn rhy boeth i’n timau.

Os bydd eich casgliad yn cael ei fethu, byddwch yn amyneddgar os gwelwch yn dda, byddwn yn gweithio i gwblhau casgliadau cyn gynted â phosibl.

Diolch 🙂