Unwaith eto, byddwn yn cefnogi’r Llynges Fasnach ar 3 Medi drwy chwifio’r Lluman Goch i anrhydeddu’r dynion a merched dewr a wasanaethodd yn y Llynges Fasnach yn ystod y ddau ryfel byd, a’ rhai sydd yn parhau i wasanaethu er mwyn sicrhau bod gennym gyflenwadau i gynnal ein gwlad.

Dioddefodd y Llynges Fasnachol ei golledion gyntaf un yn yr ail ryfel byd pan gafodd llong masnach yr S.S Athenia ei suddo â thorpido gan golli 128 o deithwyr a chriw, oriau yn unig ar ôl datgan rhyfel.   Ers hynny, cydnabyddir y 3 Medi fel Diwrnod y Llynges Fasnach.

Efallai bod eich symptomau ddim yn ddifrifol ond dylech dal cael prawf am Coronafeirws

Yn anffodus, nid colledion yr Athenia oedd yr olaf, a dioddefodd cannoedd o longau a miloedd o forwyr yr un dynged yn y blynyddoedd i ddilyn.

Fel ‘cenedl ynys’ mae’r DU yn dibynnu ar forwyr y Llynges fasnach am 95% o’n mewnforion, gan gynnwys hanner y bwyd a fwytawn.  Mae gan y DU y diwydiant porthladdoedd mwyaf yn Ewrop.  Mae 75% o’n hallforion (yn ôl cyfaint) yn cael eu cludo o borthladdoedd y DU, gyda rhai ohonynt yn cefnogi’r ymgyrch i annog llongau sy’n ymweld i ganu eu cyrn am 10am ar 3 Medi.

Dywedodd y Cyng. David Griffiths, Cefnogwr y Lluoedd Arfog:

“Mae llawer ohonoch wedi neu yn dal yn i wasanaethu gyda’r Llynges Fasnach.  Mae eich gwasanaeth ffyddlon yn deyrnged i’r gwasanaeth a’r cyfraniad anhygoel yr ydych yn ei wneud i’r economi genedlaethol.  Ar y diwrnod hwn bob blwyddyn, talwn ein teyrnged iddynt a hoffwn gymryd y cyfle hwn i ddiolch i bawb sydd wedi, neu yn dal i wasanaethu gyda’r Llynges Fasnach.”

Sut i gael prawf

YMGEISIWCH RŴAN