Dual Carriageway

Bydd posibilrwydd o rwygiad ar Ystâd Ddiwydiannol Rhosrobin/Rhosddu o Ddydd Llun, wrth i waith ddechrau ar ail-wynebu prif ffordd rhwng Olivet Gardens a Thŷ Gwyn Lane.

Tra bydd y gwaith yn mynd ymlaen, bydd goleuadau traffig 3-ffordd a reolir â llaw ar y ffordd, ac awgrymir i fodurwyr i ddefnyddio ffyrdd eraill, neu adael fwy o amser am eu siwrnai.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU

Dywedodd y Cynghorydd David A Bithell, Aelod Awenyddol am yr Amgylchedd a Chludiant:

“Mi fyddem yn ymdrechu i leihau’r rhwygiad i breswylwyr a busnesau, ond bydd elfen o anghyfleuster yn anochel, ac mi fyddem yn croesawu’ch cydweithrediad yn ystod y gwaith er mwyn cwblhau’r gwaith mor fuan ag sy’n bosib.”

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam yn syth bin drwy Fy Niweddariadau

COFRESTRWCH FI