Yn ddiweddar fe wnaethom ofyn i bobl oedd yn ymweld â Chaffi Dyfroedd Alun am eu barn ar sut dylid rhedeg y lle yn y dyfodol ar ôl cytuno adolygu’r gwasanaeth fel rhan o’r broses gyllido yn gynharach eleni.

Fe gyfrannodd llawer ohonoch ac rydym wedi rhoi manyleb gwasanaeth at ei gilydd bellach ynglŷn â beth allai ddigwydd yn y dyfodol – yn seiliedig ar yr hyn rydych chi wedi’i ddweud wrthym.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Gallwch ymuno â ni am baned o de a sgwrs am y fanyleb hon a’r broses dendro a darganfod sut i gymryd rhan yn y gwerthusiad mewn digwyddiad anffurfiol sydd i’w gynnal yn ystafell gyfarfod y Caffi. Mae’n cael ei gynnal ddydd Llun 24 Medi rhwng 11am ac 1pm yn ystafell gyfarfod y Caffi.

Mae’r caffi yn eiddo i’n Hadran yr Amgylchedd ac mae Gofal Cymdeithasol i Oedolion wedi ei redeg ers sawl blwyddyn drwy ddarparu cyfleoedd gwaith i’w cleientiaid.

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION