Bydd Côr Meibion y Rhos yn perfformio mewn cyngerdd arbennig i goffáu diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf.

Y gwesteion arbennig fydd Tra Bo’ Dau, Rhys Meirion, Aled Wyn Davies a Mark Lewis Jones.

Dywedodd y Cyng. David Griffiths, Cefnogwr y Lluoedd Arfog: “Wrth i ni nesáu at y digwyddiad coffa arbennig hwn, mae’n wych gwybod bod Côr Meibion y Rhos yn defnyddio eu cyngerdd blynyddol i goffáu y rhai a frwydrodd ac a fu farw yn ystod y gwrthdaro erchyll. Rwy’n siŵr y bydd yn gyngerdd i’w gofio.”

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Cynhelir y cyngerdd ddydd Sadwrn 13 Hydref yn Neuadd William Aston.

Pris tocynnau yw £15.00 neu £7.50 ar gyfer rhai mewn addysg llawn amser ac maent ar gael ar RMVC.co.uk neu o Ganolfan Groeso Wrecsam, neu ffoniwch 01978 293293.

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…