Easter Events

Gyda Gwyliau’r Pasg bron â chyrraedd, mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam unwaith eto wedi llunio llyfryn o weithgareddau a fydd yn rhoi gwybodaeth am y nifer o weithgareddau sy’n digwydd yn Wrecsam a’r cyffiniau i gadw ein pobl ifanc yn brysur.

O ddigwyddiadau yn ein parciau gwledig i ddigwyddiadau yn Amgueddfa Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Tŷ Pawb ac yn ein Llyfrgelloedd, mae digon i’w wneud ar draws y fwrdeistref sirol ac mae llawer yn rhad ac am ddim neu’n costio ychydig iawn.

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB

Os hoffech chi gael eich copi eich hun, anfonwch e-bost at fis@wrexham.gov.uk ac fe gewch un am ddim 🙂

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

DERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB