Bydd cyfle i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau crefft dros wyliau’r Pasg, ar hyd a lled y Fwrdeistref Sirol.

Edrychwch ar y rhestr isod- bydd cyfle i gymryd rhan mewn digwyddiad creadigol bob diwrnod yr wythnos yma:

Dydd Sul, 14 Ebrill, 11am-12pm
Awr Grefftau i’r Teulu
Tŷ Pawb
Gwneud cylchau allweddi yn defnyddio arddull Grayson Perry.
AM DDIM!

Dydd Llun, 15 Ebrill, 10.30am-12pm
Amgueddfa Anniben
Amgueddfa Wrecsam
Paentio, gludo a lliwio eich masg draig personol. Ffoniwch 01978 297460 i archebu eich lle.
3 oed ac iau
£2

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB .

Dydd Mawrth, 16 Ebrill, 3.30-4.15pm
Clwb Pasg y Plant
Llyfrgell Coedpoeth
Crefft, lliwio a gemau.
3-11 oed
AM DDIM!

Dydd Mercher, 17 Ebrill, 1.30-3.30pm
Gwneud mat diod pren
Tŷ Mawr
Gwneud anrheg Pasg ychydig yn wahanol.
Pob oedran
£2.60

Dydd Iau, 18 Ebrill, 3-4pm
Pnawn Crefftau Pasg
Llyfrgell Llai
Cardiau Pasg a phaentio cerrig. Ffoniwch 01978 855100 er mwyn archebu eich lle.
AM DDIM!

Dydd Gwener, 19 Ebrill, 2-4pm
Disgo Celf Bop eich Hunan Arall
Tŷ Pawb
Gwisgwch fel eich hoff ‘alter-ego’ am ddisgo celf ffasiwn. Bydd yno oleuadau, cerddoriaeth a llond gwlad o ddeunydd celf a chrefft er mwyn i chi greu masgiau ysblennydd neu hetiau hollol wyllt!
AM DDIM!

Os ydych yn chwilio am helfa wyau…cliciwch yma!

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

DERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB