Ymunwch â ni ddydd Iau, 20 Rhagfyr yn Nhŷ Pawb lle bydd Côr Cymunedol Un Byd Wrecsam yn cynnig adloniant gyda chaneuon Nadoligaidd yn y ganolfan fwyd wedi’i haddurno.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys clasuron y Nadolig fel “Fairytale of New York” yn ogystal â charolau traddodiadol.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM DDIWEDDARIADAU WYTHNOSOL.

Ac os nad ydych yn gwybod y geiriau – peidiwch â phoeni! Bydd yna hyd yn oed daflenni caneuon ar gael fel y gallwch ganu!

Bydd y bar yn agored a gallwch flasu’r danteithion blasus o’r ganolfan fwyd yn ogystal â gwneud ychydig o siopa hwyr munud olaf!

7.30 – 9pm
Mae’r digwyddiad hwn YN RHAD AC AM DDIM ac yn addas i bob oedran.

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am wythnosol rŵan.

COFIWCH EICH BINIAU