Christmas Village

Mae ffigyrau newydd gael eu rhyddhau ar gyfer nifer yr ymwelwyr a ddaeth i’r Farchnad Fictoraidd eleni ac ymddengys bod swm anferthol o 32,823 o bobl wedi ymweld â chanol y dref i fynychu’r digwyddiad blynyddol hynod boblogaidd hwn.

Yn y digwyddiad a gynhaliwyd yn Eglwys San Silyn, ac ar Stryd yr Eglwys a Stryt Y Rhaglaw, gwelwyd dros 100 o stondinau a oedd yn cynnig arlwy Nadoligaidd i ymwelwyr o bob rhan o’r rhanbarth.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Mark Pritchard: “Mae hwn yn ffigwr anhygoel ac yn newyddion gwych i’r rheiny sy’n gweithio yng nghanol y dref. Gwn fod pobl wedi dod o bob rhan o’r rhanbarth a’u bod wrth eu boddau â’r hyn a oedd ar gael gan gynnwys adloniant ar y stryd a’r awyrgylch hudolus sydd yng nghanol y dref eleni. Mae’r goleuadau newydd hefyd wedi gwneud gwahaniaeth a hoffwn ddiolch i bawb dan sylw am sicrhau bod y digwyddiad hwn eleni, a’r holl ddigwyddiadau eraill a gynhelir dros y Nadolig, wedi bod mor llwyddiannus.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM DDIWEDDARIADAU WYTHNOSOL.

Daw’r newyddion hwn yn dilyn digwyddiad olaf y Nadolig sef Pentref y Nadolig a gynhaliwyd yn Llwyn Isaf a Sgwâr y Frenhines lle cafwyd oddeutu 27,000 o bobl yn ymweld â Wrecsam – ni ellir darparu ffigyrau manwl gan nad oes unrhyw rifwyr ymwelwyr yn yr ardal.

Gwelsom ni o gwmpas 7,500 ar ddydd Gwener; 6,000 ar ddydd Sadwrn (oedd rhaid i ni gau’n fuan oherwydd y tywydd garw!) a 13,500 ar ddydd Sul.

Dyma’r tro cyntaf i Bentref y Nadolig gael ei osod yn Wrecsam ond rydym yn amau mai nid dyma’r tro olaf!

Os ydych wedi ymweld ag unrhyw un o’n digwyddiadau hoffem ddiolch i chi am eich cefnogaeth a gobeithiwn y byddwch yn ymweld â ni eto’n fuan.

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am wythnosol rŵan.

COFIWCH EICH BINIAU