Wrexham Library Books Events

Mae dyddiadau Gŵyl Geiriau 2018 un o’r prif wyliau llyfrau yng Ngogledd Cymru a’r Gororau, wedi’u cyhoeddi.

Cynhelir digwyddiadau llenyddol mewn lleoliadau ar draws Wrecsam rhwng dydd Sadwrn, 21 Ebrill a dydd Sadwrn, 28 Ebrill ac mae trefnwyr yn brysur yn trefnu rhaglen gyffrous ac arloesol.

Mae Gŵyl Geiriau Wrecsam wedi bod yn llwyddiant ysgubol ers iddi gael ei chynnal am y tro cyntaf yn 2015, gydag amrywiaeth gynyddol o ddigwyddiadau, sydd wedi bod yn boblogaidd gyda phobl leol.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

O’r dechrau mae wedi helpu awduron lleol i ddod â’u gwaith i gynulleidfa ehangach, yn ogystal â dod ag amrywiaeth o awduron poblogaidd ac enwog i Wrecsam i siarad am eu llyfrau, eu dylanwadau llenyddol a phrofiad ysgrifennu i eraill.

Nid oes rhaid i chi aros tan fis Ebrill…

Os bydd Ebrill i’w weld fel amser hir i ffwrdd, mae nifer o ddigwyddiadau wedi’u trefnu cyn hynny fel rhagflas i Bydd perfformiad o Bothered and Bewildered yn Llyfrgell Wrecsam ddydd Mawrth, 28 Tachwedd am 7pm.

Bydd y ddramodwraig Gail Young yn siarad am gefndir ei drama gomedi, cipolwg emosiynol i realiti dementia. Bydd Gail a’i ffrindiau yn perfformio darnau o’r ddrama, sy’n dilyn Irene a’i dwy ferch Louise a Beth wrth i’r merched golli eu mam yn feddyliol ond nid yn gorfforol.

Ysbrydoli storïau hyfryd…

Bydd yr awdur o fri William Ryan (cyfres Korolev a The Constant Soldier) yn arwain dau weithdy prynhawn i egin awduron ddydd Mawrth, 6 Rhagfyr yn Llyfrgell Wrecsam.

Bydd y gweithdy cyntaf, o’r enw Inspirational Resources for Writers, yn dangos sut i ddefnyddio deunydd archif i ysbrydoli storïau hyfryd.

Yna cynhelir Improving First Drafts, lle bydd Wiliam Ryan yn dangos sut i gymryd y testun cychwynnol a’i loywi i berffeithrwydd.

Cynhelir sgwrs gyfareddol William Ryan, The Hoecker Photos: From Artefacts to Fiction, yn Llyfrgell Wrecsam hefyd, am 7pm.

Yn 2007, gwnaeth swyddog gwybodaeth milwrol Americanaidd wedi ymddeol gyfrannu casgliad hynod o ffotograffau i Amgueddfa Goffa Holocost yr Unol Daleithiau. Tynnwyd y ffotograffau rhwng mis Mehefin 1944 a mis Ionawr 1945 ac roeddent yn perthyn i Karl Hoecker, dirprwy i Richard Baer, cadlywydd olaf Auschwitz.

Pan ddaeth yr awdur William Ryan ar eu traws roedd wedi’i hudo. Oherwydd yn y ffotograffau, gwelwn ddynion arferol iawn, ar yr wyneb, ond mai’r rhain oedd rhai o’r llofruddion torfol gwaethaf mewn hanes.

Bydd William yn dangos rhai o ffotograffau Hoecker ac egluro sut gwnaeth eu defnyddio nhw a ffotograffau eraill i greu darn o waith ffuglen sydd, ar yr un pryd, a’i wreiddiau mewn hanes.

Mae tocynnau ar gyfer pob un o’r digwyddiadau ar gael yn Llyfrgell Wrecsam.

Caiff rhaglen lawn 2018 ei chyhoeddi ym mis Ionawr a bydd manylion ar gael ar wefan Gŵyl Geiriau hefyd.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam yn syth bin drwy Fi Niweddariadau.

COFRESTRWCH FI