video

Bydd yn barod am y Ras Ofod

Wyt ti’n barod i deithio ar draws y galaeth ar her ddarllen arbennig? Eleni, mi gei di gyfarfod y Rockets, teulu cŵl iawn sy’n byw ar orsaf loeren...
video

GWYLIWCH: Sut brofiad yw symud i gynllun gofal ychwanegol?

Symudodd Mr Parks i Maes y Dderwen ym mis Mawrth, ychydig ar ôl canfod fod gan ei wraig ddementia fasgwlaidd. Gwrandewch arno’n egluro sut brofiad oedd symud iddo...
Bellevue Park Walking Bandstand

5 o barciau gwledig Wrecsam y dylech ymweld â nhw’r haf hwn

Mae 21 Mehefin wedi hen basio ac mae’r haf wedi dechrau’n swyddogol, sydd fwy na thebyg yn golygu y byddwch eisiau gwneud yr hoff weithgareddau awyr agored...

GWYLIO: Masnachwr yn Arcêd y De’n sôn sut beth ydi masnachu yn Nhŷ Pawb...

Ydych chi wedi mentro i Arcêd y De yn Nhŷ Pawb? A dweud y gwir, dyna’r fynedfa brysuraf i Dŷ Pawb ac mae cannoedd ohonoch chi’n defnyddio’r fynedfa...
video

GWYLIWCH: Disgyblion yn cael blas ar gyfleoedd a buddion defnyddio’r Gymraeg yn y Gweithle

Mae denu mwy a mwy o blant i siarad Cymraeg yn un o’n prif nodau. Yn ogystal â’u hannog i siarad Cymraeg yn y dosbarth, rydym ni hefyd...
video

Ffilm newydd Blwyddyn Darganfod – gweld beth sydd ar garreg eich drws

Mae ffilm, lluniau a chyfres o fapiau digidol newydd sbon yn arddangos ardal Gogledd Ddwyrain Cymru wedi eu rhyddhau fel rhan o ymgyrch Blwyddyn Darganfod Croeso Cymru. Mae...
video

Cyn i chi daflu sbwriel, meddyliwch am Jemima Glitter

Os ydych yn gollwng potel wag, pecyn neu fag plastig efallai nad yw’n teimlo’n arwyddocaol wrth edrych ar y darlun mawr - mae'n siŵr y byddwch wedi...

Dewch i weld rhai o dalentau ifanc gorau Wrecsam ar y llwyfan!

Bydd pobl ifanc ddawnus Wrecsam yn ymddangos ar llwyfan Tŷ Pawb am berfformiad cyffrous sy'n procio'r meddwl am sut beth yw tyfu i fyny yn 2019. Bydd Grŵp...
video

FIDEO: Tarwch olwg ar y cyfleusterau £1.7 miliwn newydd yn Ysgol Morgan Llwyd

Bydd un o’n hysgolion uwchradd yn croesawu cyfleuster newydd sbon yr wythnos hon – ac mae'r disgyblion chweched dosbarth yn edrych ymlaen yn arw at gael cerdded...

MAE O DAN Y BWÂU YN ÔL, YN FWY AC YN WELL NAG ERIOED…

Mae'r haf yn prysur agosáu - sy’n golygu ychydig o bethau. Tywydd braf, hufen iâ, barbeciw .. mae'r rhestr yn mynd ymlaen. Ond yn bwysicach, mae'n nodi...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
overcast clouds
7.2 ° C
8.3 °
5.6 °
87%
3.1kmh
90%
Sat
8 °
Sun
9 °
Mon
9 °
Tue
8 °
Wed
8 °
- Hysbysebu -