video

GWYLIWCH: Wythnos Gweithredu Dros Ddementia (Cyfweliad Sally Lindsay)

Trawsgrifiad o Gyfweliad Sally Lindsay LG: Helo bawb. Luke sydd yma eto ar gyfer Wythnos Gweithredu Dementia a dwi wrth fy modd yn gallu dweud fod gennym ni...
video

GWYLIWCH: Wythnos Gweithredu Dros Ddementia (Cyfweliad Alwyn Jones)

Trawsgrifiad Cyfweliad Alwyn Jones LG: Helo eto bawb. Luke sy’ ‘ma unwaith eto ac mae Wythnos Gweithredu Dros Ddementia’n parhau. Rwyf yma gyda chyfweliad arall ar eich cyfer...
pestsmartvideo

Byddwch yn ddoeth a chefnu ar y chwynladdwyr: #Pestsmart

Rydym ni’n cefnogi cynllun #PestSmart @DwrCymru i helpu diogelu pobl, dŵr a’r amgylchedd rhag cemegion mewn plaladdwyr. Cyflwynwyd y cynllun am fod rhaglen fonitro dŵr arferol @DwrCymru wedi...
video

Cyflwynwyd Achos Busnes i atgyweirio’r B5605 Ffordd Newbridge

Rydym yn falch o gadarnhau fod achos busnes i atgyweirio’r B5605 Ffordd Newbridge bellach wedi ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru. Mae hyn yn dilyn arolygon geo-dechnegol cymhleth a...
Are you 16?

Ydych chi’n 16 oed? Beth yw eich dewisiadau?

Ddim yn siŵr beth i’w wneud ar ôl gadael yr ysgol eleni? Oedd gennych chi gynllun ar gyfer gadael yr ysgol? Teimlo fel bod y pandemig wedi amharu...

Diwrnod Hawliau’r Gymraeg: dathlu’r ‘newid byd’ ym mhrofiadau siaradwyr Cymraeg

Ar 7 Rhagfyr bydd sefydliadau cyhoeddus yng Nghymru yn cynnal un ymgyrch fawr i godi ymwybyddiaeth o hawliau’r cyhoedd i ddefnyddio’r Gymraeg. https://youtu.be/rZV-rAJP188 Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg sy’n gyfrifol...
Ysgol Clwedog

Disgyblion Ysgol Clywedog yn camu i’r llwyfan yn TEDx talks

Wrth i COP26 nesáu, camodd ddisgyblion Ysgol Clywedog ar lwyfan yr enwog Tedx Talks, lle cawsant eu gwahodd i fynegi eu pryderon am newid hinsawdd a dyfodol...
video

Peidiwch â chael eich Twyllo gan Dipiwr Anghyfreithlon

Wyddoch chi fod dros 70% o achosion o dipio anghyfreithlon yn cynnwys gwastraff cartref, a dros 40% o breswylwyr Cymru mewn perygl o gael eu twyllo gan...
video

Beth yw HWB Cymraeg yn FOCUS Wales?

Wedi’i gefnogi gan Gyngor Wrecsam bydd HWB Cymraeg yn cynnal ystod o ddigwyddiadau, gweithgareddau, artistiaid a bandiau Cymraeg ar Sgwâr y Frenhines fel rhan o ŵyl Focus...
Great Big Green Week

Byddwch yn rhan o’r Wythnos Fawr Werdd 2021

Mae’r Wythnos Fawr Werdd yn digwydd rhwng 18 a 26 Medi, ble bydd cymunedau ar draws y wlad yn dod at ei gilydd ar gyfer y digwyddiad...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
broken clouds
9.9 ° C
11 °
8.5 °
88%
8.2kmh
75%
Wed
11 °
Thu
11 °
Fri
9 °
Sat
6 °
Sun
8 °
- Hysbysebu -