Blue Planet Plastic Waste Recyclingvideo

Mae’r byd yn ‘newid ei arferion’ ar blastigion…ydych chi’n newid hefyd?

“Rwy’n meddwl ein bod ni oll yn newid ein hymddygiad...” Dyma ddywedodd Syr David Attenborough i’r BBC mewn cyfweliad diweddar, cyn ychwanegu, “Rwy’n meddwl ein bod ni oll...

Defnyddiwch eich hawliau Cymraeg gyda ni

Ydych chi'n siarad Cymraeg? Mae hi’n Ddiwrnod Hyrwyddo Hawliau Cymraeg ddydd Gwener, 6 Rhagfyr. Roedden ni eisiau sicrhau eich bod chi’n gwybod am eich hawliau pan fyddwch chi’n defnyddio...
video

O’r gegin i ofalu

Gall gweithio gydag oedolion a phobl ifanc mewn gofal cymdeithasol fod yn heriol. Ond, i’r person iawn, gall fod yn foddhaus iawn. Gall gweithio ym maes gofal cymdeithasol...
video

GWYLIWCH: Sut yr ydym yn help pobl ifanc yn Wrecsam?

Nod Tîm Atal Digartrefedd Ymysg Pobl Ifanc Wrecsam yw lleihau nifer y bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed sydd mewn perygl o fod yn ddigartref. Mae’r tîm...
video

Dod â chenedlaethau ynghyd yn Wrecsam

Gwelwyd llawer o fewn cyfryngau prif ffrwd ar ymchwil i ofal pontio’r cenedlaethau - yr arfer o ddod â’r bobl ifanc a’r bobl hŷn ynghyd drwy gyflwyno...
video

GWYLIWCH: Cefnogi ein gofalwyr yn Wrecsam

Mae gofalwyr yn gwneud gwaith hanfodol ac rydym yn gwneud yr oll y gallwn i’w cefnogi. Yr adeg hon y llynedd, fe ddechreuom wasanaeth gwybodaeth cyngor, cymorth...
video

FIDEO: Ein cofrestrydd Cymraeg

Mae ein cofrestrwyr yn gwneud gwaith pwysig tu hwnt, ac yn helpu pobl yn ystod cyfnodau prysur o’u bywydau – gan gynnwys gwaith sensitif ar faterion megis...
video

Siop Ailddefnyddio neu ogof Aladdin? Gwyliwch ein fideo i weld dros eich hun…

Mae ailgylchu yn rhywbeth gwych ac mae mwy ohonom yn Wrecsam yn dechrau gwneud hyn. Ond nid ydym yn siarad eich caniau, boteli a thuniau gwag; peidiwch...
video

Sut beth yw bod yn Weithiwr Cefnogi?

Gall gweithio gydag oedolion mewn gofal cymdeithasol fod yn heriol. Ond, i’r person iawn, gall fod yn foddhaus iawn. Gall gweithio ym maes gofal cymdeithasol helpu eich cymuned...
video

“Maent wedi creu atgofion hyfryd ar gyfer pobl”

Mae’r blychau arbennig hyn yn gwneud gwahaniaeth mawr i breswylwyr mewn gofal. Mae cartrefi gofal ar draws Wrecsam yn mwynhau rhyfeddodau'r blychau synhwyraidd a'r RemPods sydd wedi eu...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
overcast clouds
5.9 ° C
7.2 °
4.4 °
81%
1kmh
100%
Thu
9 °
Fri
7 °
Sat
10 °
Sun
15 °
Mon
13 °
- Hysbysebu -