video

GWYLIWCH: Taliadau Uniongyrchol – Eich gofal, eich dewis!

Os ydych chi neu rywun rydych yn gofalu amdanynt yn cael cymorth gan y gwasanaethau cymdeithasol, gallwch wneud cais am Daliadau Uniongyrchol. Mae’r rhain yn gadael i...
Ian Bancroft Wrexham Councilvideo

Adroddiad Estyn – Neges gan ein Prif Weithredwr, Ian Bancroft

Mae'n adroddiad holl-awdurdod Estyn yn awr ar gael i'w ddarllen ar-lein. Gwelwch y fideo uchod gyda'n hymateb, o'r Prif Weithredwr Ian Bancroft.  
Reducing ambulance call-outs in Wrexhamvideo

ANHYGOEL! Gostyngiad o 48 yn nifer y galwadau ambiwlans hyd yma eleni…

Ysgrifennwyd yr erthygl hon fel rhan o gyfres o negeseuon am yr ymgyrch 12 cam tuag at Nadolig mwy diogel Gyda lwc, ni fyddwch yn gorfod ei defnyddio,...
Blue Planet Plastic Waste Recyclingvideo

Mae’r byd yn ‘newid ei arferion’ ar blastigion…ydych chi’n newid hefyd?

“Rwy’n meddwl ein bod ni oll yn newid ein hymddygiad...” Dyma ddywedodd Syr David Attenborough i’r BBC mewn cyfweliad diweddar, cyn ychwanegu, “Rwy’n meddwl ein bod ni oll...

Defnyddiwch eich hawliau Cymraeg gyda ni

Ydych chi'n siarad Cymraeg? Mae hi’n Ddiwrnod Hyrwyddo Hawliau Cymraeg ddydd Gwener, 6 Rhagfyr. Roedden ni eisiau sicrhau eich bod chi’n gwybod am eich hawliau pan fyddwch chi’n defnyddio...
video

O’r gegin i ofalu

Gall gweithio gydag oedolion a phobl ifanc mewn gofal cymdeithasol fod yn heriol. Ond, i’r person iawn, gall fod yn foddhaus iawn. Gall gweithio ym maes gofal cymdeithasol...
video

GWYLIWCH: Sut yr ydym yn help pobl ifanc yn Wrecsam?

Nod Tîm Atal Digartrefedd Ymysg Pobl Ifanc Wrecsam yw lleihau nifer y bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed sydd mewn perygl o fod yn ddigartref. Mae’r tîm...
video

Dod â chenedlaethau ynghyd yn Wrecsam

Gwelwyd llawer o fewn cyfryngau prif ffrwd ar ymchwil i ofal pontio’r cenedlaethau - yr arfer o ddod â’r bobl ifanc a’r bobl hŷn ynghyd drwy gyflwyno...
video

GWYLIWCH: Cefnogi ein gofalwyr yn Wrecsam

Mae gofalwyr yn gwneud gwaith hanfodol ac rydym yn gwneud yr oll y gallwn i’w cefnogi. Yr adeg hon y llynedd, fe ddechreuom wasanaeth gwybodaeth cyngor, cymorth...
video

FIDEO: Ein cofrestrydd Cymraeg

Mae ein cofrestrwyr yn gwneud gwaith pwysig tu hwnt, ac yn helpu pobl yn ystod cyfnodau prysur o’u bywydau – gan gynnwys gwaith sensitif ar faterion megis...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
overcast clouds
13.3 ° C
14.4 °
11.7 °
93%
1.3kmh
100%
Mer
15 °
Iau
18 °
Gwe
19 °
Sad
16 °
Sul
17 °
- Hysbysebu -