video

Sut allwch chi ddefnyddio’r Siop Ailddefnyddio

Cafodd y fideo uchod ei ffilmio ym mis Tachwedd 2018, felly peidiwch â disgwyl dod o hyd i'r holl eitemau a ddangosir yn y siop. Dim ond...
video

GWYLIWCH: Dyma’ch Cynrychiolwyr Senedd Ieuenctid Cymru!

Mae’r Senedd Ieuenctid Cymru cyntaf erioed wedi cael ei ffurfio a chynhaliwyd y drafodaeth gyntaf yn y Senedd yn ddiweddar. Nod y senedd yw rhoi llwyfan i bobl...
video

Dyma sut mae ysgolion Wrecsam yn cymryd camau bach i achub y blaned (a...

Mae ysgolion ar draws Wrecsam yn parhau i wneud eu rhan yn yr ymdrech i leihau plastig ac achub y blaned. Mae ambell newid bach ond pwysig yn...
video

Llond y dref o hwyl ar Ddydd Gŵyl Dewi!

Mewn cydweithrediad â Menter Iaith Fflint a Wrecsam, mae Cyngor Wrecsam wedi trefnu gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi, a fydd yn digwydd ar ddydd Gwener 1 Mawrth. Bydd yr...
Victoria School Recycling

Sut mae’r disgyblion hyn yn addysgu eraill ynglŷn ag ailgylchu

Mae disgyblion yn Ysgol Gynradd Gymunedol Fictoria wedi cymryd y cyfrifoldeb o ddangos i eraill pa mor bwysig ydi ailgylchu. Roedd Pwyllgor Eco Ysgolion Wrecsam yn bresennol yng...

Tŷ Pawb yn croesawu masnachwyr newydd

Mae siopa yn Tŷ Pawb newydd gael hyd yn oed yn well diolch i tri masnachwr newydd sydd newydd agor eu drysau! Maent yn cynnwys siop comics a...
video

Rydym wedi ail-greu golau sinema’r Hippodrome… ac mae’n anhygoel!

Efallai eich bod yn cofio nôl i 2017, roeddem wedi gosod golau a oedd unwaith yn ymgartrefu yn yr hen sinema’r Hippodrome yn Arcêd y De Tŷ...

GWYLIWCH: Manteisiwch ar gyngor busnes am ddim ar garreg eich drws!

Mae’r Llinellfusnes yn wasanaeth gwybodaeth proffesiynol sy’n cael ei ddarparu am ddim yn bennaf gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar gyfer unrhyw un sy’n dechrau busnes, rhedeg...

GWYLIWCH: Myfyrwyr yn cael cipolwg ar gyfleusterau newydd mewn estyniad gwerth £1.5 miliwn i’w...

Cafodd disgyblion chweched dosbarth mewn ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg y cyfle i fwrw golwg dros y cynlluniau ar gyfer eu bloc newydd – ac hyd yn oed...
video

Chwiliwch am fargen neu gliriwch eich tŷ! Defnyddiwch y siop ailddefnyddio dros y Nadolig...

Mae ailgylchu yn wych – ac nid am eich caniau, poteli a thuniau gwag yn unig yr ydym yn sôn... Rydym yn sôn am offer chwaraeon, sugnwyr llwch,...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
broken clouds
3.4 ° C
5 °
1.7 °
86%
1kmh
68%
Llu
10 °
Maw
12 °
Mer
11 °
Iau
13 °
Gwe
13 °
- Hysbysebu -