Newyddion Cyngor Wrecsamvideo

GWYLIWCH: Dau ben yn well nag un – felly beth fydd 100,000 ohonom yn...

Cynllun Lles. Beth yw hwnnw? Ateb byr.... gwyliwch y fideo. Ateb hir.....darllenwch ymlaen :-) Y sgwrs fawr Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, anogwyd pobl leol i ddweud eu dweud ar...
Bonc Yr Hafod Country Park Reviewvideo

Mae gan y parc gwledig hwn rywbeth i bawb…

Os ydych eisiau hanes, digonedd o natur, a milltiroedd o lwybrau i’w harchwilio, yna yn sicr dylech ymweld â’r parc gwledig lleol hwn... Mae Parc Gwledig Bonc yr...
video

Ymgynghoriad: “Mae’n pum munud o’ch amser yn unig”

Mae’n ymgynghoriad cyllid yn dal i’w barhau, ac mae dal amser i chi ddeud eich deud. Mae’r Cyng. Hugh Jones, Aelod Arweiniol am Gymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd...
video

Cynghrair Rhyngwladol Rygbi Cymru yn dychwelyd i Wrecsam y penwythnos hwn – byddwch yn...

Pwy welodd fuddugoliaeth fawr 50-12 Cymru yn erbyn Yr Alban Dydd Gwener ddiwethaf (Tachwedd 2)? I’r rhai ohonoch a gollodd allan, dyma ein hoff ranna’ o’r gêm.. Ac...
video

Ymwelwch â’r parc gwledig hwn i gael cipolwg o orffennol diwydiannol Dyffryn Clywedog

Mae Parc Gwledig a Phyllau Plwm y Mwynglawdd yn rhoi cipolwg diddorol o hanes Dyffryn hardd Clywedog. Gyda golygfeydd godidog ym mhob cyfeiriad, mae’n werth mynd yno! OHERWYDD SETLIAD...

Dydd Sadwrn brysur yn dod i fyny yn Tŷ Pawb

Rydyn ni wedi cael rhai Sadwrn cofiadwy yn Tŷ Pawb yn ddiweddar ac mae'r penwythnos hwn yn addo bod yno gyda'r gorau ohonynt! Mae gennym ni ddiwrnod llawn...
video

GWYLIWCH: Mae Cyngherddau Amser Cinio AM DDIM Tŷ Pawb yn ôl!

Mae ein Sioeau Cerddoriaeth Fyw poblogaidd yn ôl ar gyfer tymor yr hydref Mae’r gyfres newydd o sioeau yn symud i fformat wythnosol ac mae rhaglen yr hydref...

Celf i bawb – Canoedd yn mynychu noson gyntaf Arddangosfa Agored Wrexham

Fe'i gelwir fel y noson agoriadol fwyaf lwyddiannus erioed ar gyfer Wrecsam Agored! Fe wnaeth cannoedd o gefnogwyr awyddus fynd ymlaen i Undegun a Tŷ Pawb ddydd Gwener...
video

GWYLIWCH: “Mae rhaid iddyn ni wneud toriadau ffyrnig” – Arweinydd

Yr wythnos diwethaf, datganodd Llywodraeth Cymru ei setliad dros dro, sy’n cynnwys trawsgronni i’r Llywodraeth Leol. O dan y setliad newydd, bydd Wrecsam yn weld gostyngiad o 0.6...
Community Inclusion Grant Wrexham video

Peidiwch ȃ cholli allan ar arian hanfodol i grwpiau ar draws Wrecsam

Cymrwch olwg ar y ffilm fer hon am fwy o wybodaeth am ein Grant Cynhwysol Cymunedol Ydych chi’n dymuno sefydlu grŵp newydd i oedolion yn eich cymuned leol? Allech...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
few clouds
3.3 ° C
4 °
3 °
69%
8.7kmh
20%
Fri
1 °
Sat
1 °
Sun
8 °
Mon
6 °
Tue
8 °
- Hysbysebu -