Road clean up

Y diweddaraf am y llifogydd – gwaith adfer yn mynd rhagddo ar draws y...

Mae gwaith adfer yn mynd rhagddo ar draws Wrecsam, wrth i’r fwrdeistref sirol geisio gael ei draed dano ar ôl y llifogydd diweddar. Crëwyd problemau mewn sawl ardal...
Covid-19

NODYN BRIFFIO COVID-19 – GWNEWCH EICH RHAN, ARHOSWCH YN GRYF A DALIWCH ATI

Dylech ymddwyn fel pe bai Covid-19 arnoch Mae pethau wedi gwella rhywfaint, ond yn Wrecsam y mae’r cyfraddau uchaf o’r coronafeirws yng Nghymru gyfan (660.5 achos am bob...

Dadansoddiad Prifysgol yn taflu goleuni pellach ar ddarganfyddiad Rhufeinig Wrecsam.

Mae Prifysgol Lerpwl wedi dadansoddi darganfyddiad Rhufeinig diweddar, gan roi cipolwg i ni ar hanes cyfoethog Wrecsam. Darganfyddwch y gwybodaeth diweddaraf am Brechlyn Coronafeirws Fis Medi diwethaf,...
Storm Christoph

Cymerwch ofal…mae storm Christoph ar y ffordd

Byddwch chi wedi gweld y newyddion am Storm Christoph, sy’n debygol o fwrw’r DU yr wythnos hon. Yn Wrecsam, rydym ni’n disgwyl glaw trwm iawn - dros...
Road safety

Heddlu Dyfed-Powys i lansio ymgyrch Genedlaethol ‘5 Angeuol’ fel rhan o Ddiwrnod Ymgysylltu Cymunedol...

*Erthygl gwestai - Cyngor Sir Powys Heddlu Dyfed Powys Ddydd Mawrth 19eg Ionawr 2021, bydd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Dafydd Llywelyn yn cynnal diwrnod ymgysylltu cymunedol rhithiol a...
Trading Standards issue warning about finding a trader online

Rhybudd gan y Safonau Masnach ynghylch dod o hyd i fasnachwyr ar-lein

Mae Safonau Masnach Wrecsam wedi derbyn nifer o gwynion gan drigolion sydd wedi ffurfio contractau gwaith adeiladu neu atgyweirio’r tŷ gyda masnachwyr ar ôl dod o hyd...
Covid-19

Nodyn briffio Covid-19 – mae hi’n ddrwg….ond mae gobaith

Dylech ymddwyn fel pe bai’r firws arnoch Mae Wrecsam yn parhau i fod â’r lefelau uchaf o coronafeirws yng Nghymru (868 i bob 100k o’r boblogaeth saith diwrnod...
Covid-19

Nodyn briffio Covid-19 – amrywiolyn newydd yn lledaenu, mwy o bobl yn mynd yn...

Mae hyn i gyd yn digwydd...ac mae'n rhaid i ni frwydro yn ei erbyn. Mae lefelau’r Coronafeirws yn Wrecsam yn awr yn uwch nag yn unman arall yng...

Cyngor newydd i’r rhai sy’n Eithriadol o Agored i Niwed yn Glinigol – y...

DATGANIAD YSGRIFENEDIG GAN LYWODRAETH CYMRU   Mae’r cyngor i’r rhai sy’n eithriadol o agored i niwed yn glinigol, y cynllun ‘gwarchod’ gynt, wedi newid o heddiw (22.12.20) ymlaen. Y cyngor nawr...
Covid-19

Nodyn briffio Covid-19 – daeth cyfyngiadau lefel rhybudd 4 i rym neithiwr (19 Rhagfyr)…dyma...

Yr wythnos ddiwethaf, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai set newydd o reolau yn dod i rym ar draws Cymru o 28 Rhagfyr. Fodd bynnag, mae amrywiolyn newydd o’r...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
haze
5.1 ° C
6 °
3.9 °
87%
1.5kmh
90%
Thu
5 °
Fri
5 °
Sat
6 °
Sun
7 °
Mon
11 °
- Hysbysebu -