council

Treth y Cyngor i leihau 75% ar gyfer gofalwyr maeth yn Wrecsam

Os ydych chi’n ofalwr maeth ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, byddwch chi bellach yn gallu cael gostyngiad o 75% yn eich bil treth gyngor. Nod y fenter...
Morgan Thomas

Dewch i gwrdd â Morgan Thomas – mae’n gweithio fel Swyddog Olrhain Cysylltiadau i...

Mae gennym dîm o staff sy’n helpu gyda’r ymdrech genedlaethol i fynd i’r afael â Covid-19 trwy weithio i’r tîm Profi, Olrhain, Diogelu. Un aelod o’n tîm yw...
Gogledd Cymru

Dychwelyd i fynyddoedd a bryniau Cymru – Erthygl gwestai gan “Heddlu Gogledd Cymru”

Erthygl gwestai gan “Heddlu Gogledd Cymru” Mae cerddwyr a dringwyr sy’n ystyried mentro allan i fynyddoedd a bryniau gogledd Cymru yn cael eu hannog i aros yn ddiogel. Y...

“Gyda’n gilydd gallwn gadw pobl yn ddiogel”

Mae ymgyrch yn lansio heddiw ar draws Cymru i annog pobl i gysylltu â’r gwasanaethau cymdeithasol os ydynt yn bryderus bod aelod o’r teulu, ffrind neu gymydog...
Light It Blue

#LightItBlue

Rydym yn goleuo rhai o'n hadeiladau heno i gofio'r sawl sydd wedi colli eu bywydau i Covid-19, a thalu teyrnged i bob gweithiwr allweddol i’r GIG. SUT...
llangollen

Llangollen Arlein yn cyflwyno neges arbennig gan Dywysog Cymru ynghyd

Y mis diwethaf, lansiodd Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen ‘Llangollen Arlein’ #cysyllturbyd, sef cynnig digidol i ddod â’i chymuned fyd-eang ynghyd yn dilyn gohirio gŵyl eleni. Yr wythnos...
Bite Back to stop loan sharks

I’r gad yn erbyn benthycwyr arian twyllodrus

Weithiau bydd pobl sy’n cael trafferthion ariannol yn chwilio am ateb sydyn. Fodd bynnag, mae’n bwysig iawn eu bod nhw’n deall bod yna ffyrdd llawer gwell na...
Mattress Scam

Rhybudd – mae prynu matras neu wely gan alwr digroeso yn beryglus iawn

Mae yna adroddiadau wedi bod yng ngogledd Cymru o bobl yn gwerthu matresi a gwlâu o gefn faniau... os ydi rhywun yn dod atoch chi yn ceisio...
Social distancing wardens

Diolch i chi am gefnogi ein tref heddiw…

Gyda llawer o siopau yn agor eu drysau am y tro cyntaf ers dechrau’r cyfnod clo, hoffem ddweud diolch yn fawr iawn i bawb a ddaeth i...
Mae’n Bythefnos Ymwybyddiaeth Sgamiau, felly pa mor #YmwybodolOSgamiau ydych chi?

Mae’n Bythefnos Ymwybyddiaeth Sgamiau, felly pa mor #YmwybodolOSgamiau ydych chi?

Dechreuodd Pythefnos Ymwybyddiaeth o Sgamiau Cyngor ar Bopeth ddydd Llun, 15 Mehefin, a’r bwriad yw rhoi sgiliau a hyder i bobl allu adnabod sgamiau, rhannu eu profiadau...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
broken clouds
14.6 ° C
17.2 °
11.7 °
95%
2.3kmh
52%
Llu
19 °
Maw
23 °
Mer
21 °
Iau
20 °
Gwe
19 °
- Hysbysebu -