glyndwr

Cydweithio i Gefnogi ein Cymunedau.

Nawr, yn fwy nag erioed mae’n hanfodol ein bod yn cydweithio i gyflawni'r gwaith, a chadw ein cymunedau yn ddiogel. Mae’r timau o fewn y Gwasanaethau Tai...
video

Negeseuon Diwrnod Y Cadoediad

Neges gan Maer Wrecsam Cynghorydd Rob Walsh https://youtu.be/3bBYyjj-X4o Neges gan Cynghorydd David Griffiths https://youtu.be/lFANoNXI9DE Seiren cyrch awyr i swnio ar ddiwrnod y cadoediad Diogelu'r bobl yr ydych yn eu caru, lawrlwythwch yr...
video

Seiren cyrch awyr i swnio ar Ddiwrnod y Cadoediad

I gofio Diwrnod y Cadoediad byddwn yn swnio seiren cyrch awyr am 11yb ddydd Mercher, 11 Tachwedd. Mae'n rhan bwysig o'r coffâd ac ers blynyddoedd lawer mae pobl...
video

GWYLIWCH: Ystyriwch beth ddylech chi ei wneud…nid beth gewch chi ei wneud

Mae pobl wedi gorfod aberthu llawer iawn er mwyn byw o fewn y rheolau, cyn ac yn ystod y cyfnod atal byr. Nawr, mae angen inni wneud...
“How can I tell if a call from a contact tracer is genuine?” Follow this advice…

Nodyn briffio Covid-19 – beth mae diwedd y cyfnod atal byr yn ei olygu...

Beth sydd ei angen i chi ei wneud o ddydd Llun ymlaen Ddydd Llun (Tachwedd 9), bydd y cyfnod atal byr cenedlaethol o bythefnos yn dod i ben...
iconic

Mae Tŷ Pawb yn ymuno ag orielau celf eiconig y DU ar gyfer arddangosfa...

Mae Tŷ Pawb a rhai o orielau celf mwyaf eiconig y DU wedi dod at ei gilydd a chydweithio i ddathlu pencampwyr sydd heb eu cydnabod o...
properties

Paratoi Eiddo Gwag yn Ystod Pandemig

Nid yw’r angen am dai yn diflannu yn ystod pandemig, os unrhyw beth, mae’r angen yn cynyddu. Yng Nghyngor Wrecsam, rydym yn ymfalchïo yn ein gallu i...
Housing

Llety a chefnogaeth ychwanegol i bobl sydd wirioneddol angen cymorth

Mae’r pandemig Covid-19 wedi cael effaith sylweddol ar fywydau pawb – nid yn unig y rheiny sy’n ddiamddiffyn, ac wedi dioddef caledi ariannol ac emosiynol. Mae nifer o...
“How can I tell if a call from a contact tracer is genuine?” Follow this advice…

Nodyn Briffio Covid-19- Pethau allweddol mae angen i chi wybod yn Wrecsam

Prif negeseuon Arhoswch gartref tan 9 Tachwedd Rydym yn gwneud taliadau prydau ysgol am ddim ar gyfer gwyliau’r hanner tymor Mae Wrecsam yn cefnogi treial brechiad Covid-19...
video

Ffrwydrad ben bore yn newid nenlinell Wrecsam am byth

Y bore ‘ma syrthiodd un o adeiladau amlycaf nenlinell Wrecsam yn glatsh. Diogelu'r bobl yr ydych yn eu caru, lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG. Tua 8.30am bore 'ma cafodd...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
clear sky
2.4 ° C
3.9 °
0.6 °
93%
1.5kmh
0%
Gwe
6 °
Sad
6 °
Sul
8 °
Llu
9 °
Maw
9 °
- Hysbysebu -