Erddig Wrexham Walking Hall

5 peth diddorol am Erddig…

Ar gyfer rhifyn yr wythnos hon o '5 peth diddorol am lefydd ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam’, byddwn yn edrych ar Erddig. Mae Erddig yn lleoliad enwog a phoblogaidd...
A piece of the Berlin Wall given to Wrexham

5 darn rhyfeddol o hanes o Barlwr y Maer

Bob blwyddyn bydd Maer Wrecsam yn agor drws y Parlwr i lawer o westeion. O gynghorau ysgol lleol i grwpiau cymunedol ac elusennau, mae’r Maer yn croesawu pawb...
Wrexham

Mae Sêls Pen Bwrdd yn ôl ar gyfer 2019!

Bydd y sawl sy’n hoffi dod o hyd i fargeinion yn falch o wybod bod Sêls Pen Bwrdd Tŷ Pawb yn dychwelyd ar gyfer 2019! YMGEISIO AM...

FOCUS Wales yn cyhoeddi Partner Canadaidd cyntaf!

Mae FOCUS Wales wedi cyhoeddi partneriaeth gyffrous arall ar gyfer 2019 gyda BreakOut West. Yn 2018, daeth y bartneriaeth hon â rhaglen gyfnewid a oedd yn dod...
Minera Lead Mines Country Park

5 peth diddorol am Y Mwynglawdd

Mae’r amser yna eto :-) Dyma’r rhan nesaf o ‘pum peth diddorol am leoedd ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam’. A heddiw, rydym yn canolbwyntio ar Y Mwynglawdd... 1. Tarddiad yr enw I’r...

Diolch yn fawr am y gwaith yn hosbis Wrecsam

Rydym oll yn ymwybodol o’r gwasanaeth hynod bwysig y mae Hosbis Tŷ'r Eos yn ei ddarparu – ar hyd a lled Wrecsam ac yn ehangach yn y...

Ydych chi’n meddwl y gallai eich band treth cyngor fod yn rhy uchel? ...

Band y dreth gyngor sydd yn penderfynu faint o dreth y cyngor yr ydych yn ei dalu. Rydym yn ymwybodol fod cwmni wedi bod yn galw cartrefi yn...

5 o bethau diddorol am Y Bers

(Ffotograffau o ganon John Wilkinson - trwy garedigrwydd Amgueddfa ac Archifau Bwrdeistref Sirol Wrecsam) Wel gyfeillion, rydym ni ymhell mewn i 2019 erbyn hyn, ac mae hi’n amser...
Bellevue Park Walking Bandstand

Trechwch Felan y Flwyddyn Newydd…mae’n hawdd

Mae hi’n flwyddyn newydd, sy'n golygu y bydd nifer ohonom yn meddwl am ein haddunedau blwyddyn newydd... Un o’r addunedau mwyaf cyffredin yw bod yn iachach ac yn...
Keeping Wrexham's streets clean

Swydd fydd yn cael effaith ar 135,000 o fywydau. Ai hon yw’r swydd i...

Swydd fydd yn cael effaith ar 135,000 o fywydau. Ai hon yw’r swydd i chi? Fyddech chi’n gallu arwain adran o 300 o bobl, rheoli cyllideb gwerth sawl...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
shower rain
12.2 ° C
13 °
12 °
66%
5.1kmh
40%
Mon
9 °
Tue
8 °
Wed
10 °
Thu
11 °
Fri
14 °
- Hysbysebu -