VE Day

Sut allwch chi nodi Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop (VE) dydd Gwener yma (8 Mai)

Y Cynghorydd David Griffiths - Cefnogwr y Lluoedd Arfog - Cyngor Wrecsam Saith deg pum mlynedd yn ôl, cafwyd heddwch ar draws Ewrop ar ôl bron i chwe...
Covid-19 scams on your doorstep

Masnachwyr twyllodrus yn targedu preswylwyr hŷn

Mae preswylwyr yn cael eu rhybuddio i fod yn wyliadwrus ar ôl achosion diweddar lle mae masnachwyr twyllodrus wedi targedu pobl hŷn yn yr ardal. Digwyddodd yr achos...
laptop

Hyfforddiant ar-lein wedi’i lansio i helpu i amddiffyn busnesau rhag sgamiau Covid-19

Mae Safonau Masnach Cenedlaethol wedi lansio pecyn hyfforddiant Businesses Against Scams er mwyn helpu i amddiffyn busnesau, gweithwyr a chwsmeriaid rhag sgamiau costus. Wrth i fusnesau orfod newid...
egniol

Byddwch yn Egnïol ac yn Greadigol gyda Her Wythnosol Wrecsam Egnïol!

Mae Wrecsam Egnïol yn lansio her wythnosol er mwyn cynyddu cyfranogiad mewn gweithgarwch corfforol i blant a phobl ifanc ar draws Wrecsam tra’u bod adref. Bydd yr her...
Neighbours' bungalow

Ydi’ch cymdogion yn iawn?

Un peth cadarnhaol sydd wedi dod i’r amlwg yn sgil argyfwng Covid-19 ydi’r modd y mae pobl yn cadw llygad ar eu gilydd. Serch hynny, mae yna bobl...
New service makes it easy to report suspicious emails

Gwasanaeth newydd i’w gwneud yn haws i roi gwybod am negeseuon e-bost amheus

Yn ddiweddar lansiodd y Ganolfan Genedlaethol Seiberddiogelwch (NCSC) ei ymgyrch Cyber Aware er mwyn mynd i’r afael â throseddwyr ar-lein. Rhan o’r ymgyrch yw creu Gwasanaeth Adrodd am...
Thank you key workers

Peintio negeseuon ar ffyrdd i ddiolch i’n gweithwyr allweddol

Mae pobl wedi bod yn meddwl am bob mathau o ffyrdd i ddweud 'diolch’ wrth weithwyr y rheng flaen dros yr wythnosau diwethaf. A heddiw, mae Wrecsam wedi...

Ap newydd wedi ei lansio i dracio ac olrhain y coronafeirws

Gallwch helpu’r GIG i greu gwell dealltwriaeth o’r coronafeirws gan roi dim ond un munud o’ch amser bob dydd. Y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw...
Global watchdog warns of scammers stockpiling counterfeit goods

Corff gwarchod byd-eang yn rhybuddio am dwyllwyr sy’n pentyrru nwyddau ffug

Mae’r Grŵp Gwrth-Nwyddau Ffug (ACG) wedi cyhoeddi eu Hadroddiad Blynyddol ac yn rhybuddio busnesau i fod yn barod i weld cynnydd yn nifer y cynnyrch ffug sydd...

Hunan-ynysu? Mae cadw mewn cysylltiad yn hawdd…os ydych chi’n gwybod sut!

Os ydych chi’n hunan-ynysu neu’n cadw pellter cymdeithasol, gall yr wythnosau nesaf fod yn adeg unig iawn. Ac er ein bod ni’n dweud yn aml fod angen i...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
overcast clouds
14.8 ° C
16.1 °
13.3 °
73%
2.2kmh
100%
Wed
11 °
Thu
14 °
Fri
13 °
Sat
8 °
Sun
13 °
- Hysbysebu -