Diwrnod o godi arian wrth i hwyaid fentro i lawr y sleid yn y...

Cymerodd staff ac ymwelwyr y Byd Dŵr, a weithredir gan Freedom Leisure ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, ran mewn diwrnod o ddigwyddiadau codi arian ar gyfer...

Digwyddiad mawreddog goleuo Safle Treftadaeth Y Byd am 3 wythnos

Disgwylir i ddigwyddiad goleuo adeileddau eiconig ar hyd coridor un milltir ar ddeg safle Treftadaeth y Byd Dyffryn Dyfrdwy ger Llangollen (gogledd-ddwyrain Cymru) ddenu miloedd o ymwelwyr...
Wrexham Council consultation on proposed cuts

“Nid ydym eisiau torri eich gwasanaethau. Does gennym ddim dewis.” Dweud eich dweud…

Yn ystod y degawd diwethaf mae ein cyllid wedi’i dorri gan Lywodraeth Cymru. Rydym wedi cael ein gorfodi i dorri ein cyllideb dros £62 miliwn ers 2008...

Adfywio cerbydau sbwriel.

Fel rhan o ymdrech y Cyngor i ddarparu gwasanaeth casglu gwastraff mwy modern, dibynadwy ac effeithlon i drigolion Wrecsam, bydd cerbydau lloches newydd yn dod i strydoedd...

Dathlwch lansiad Mis Hanes Pobl Dduon Cymru yn Tŷ Pawb y dydd Sadwrn hwn

Mae Mis Hanes Pobl Dduon Cymru yn cael ei gynnal trwy gydol mis Hydref gyda digwyddiadau dathlu wedi'u cynllunio ledled y wlad. Bydd Wrecsam yn cynnal cyfres o...

Dathlu Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth yn Wrecsam

Dathlwch Ddiwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth yn Wrecsam gyda beirdd, sgyrsiau a gweithdai rhwng 10am a 9pm ar 3 Hydref yn Tŷ Pawb. Bydd Voicebox yn cynnal diwrnod llawn o...
Siôn Corn job at Wrexham Council

Hysbysebu swyddi Siôn Corn a’i gynorthwydd (darperir barf wen a chlustiau corrach)

Nid oes arnoch angen barf wen i wneud y swydd hon (gallwn ni sortio hynny)... ond mi fydd arnoch angen bod yn barod i ledaenu hwyl yr...
Magistrates Court Wrexham Law

Gorchymyn Ymddygiad Troseddol a dirwy fawr i fasnachwr lleol

Ar 17 Medi, 2019, gorchmynnwyd masnachwr lleol i dalu £21,999.80, yn ogystal â derbyn Gorchymyn Ymddygiad Troseddol sy’n ei gyfyngu o, a’i fusnes rhag gwneud galwadau diwahoddiad...
Nottingham Knockers Fraud Cold Call Scam

Adroddiadau am gnocwyr Nottingham yn ardal Wrecsam – Safonau Masnach

Mae Safonau Masnach Wrecsam yn dymuno rhybuddio pobl yn dilyn cyfres o ddigwyddiadau ar draws Wrecsam yn cynnwys ‘cnocwyr Nottingham’, a elwir hefyd yn ‘werthwyr cadachau’. Maent fel...
Gresford Memorial Disaster

Ein trychineb waethaf…Wrecsam yn cofio trychineb pwll glo Gresffordd

Am 11 o’r gloch fore Sul, Medi 22 wrth Gofeb Olwyn y Glowyr, Pandy, cynhelir y gwasanaeth blynyddol er cof am drasiedi waethaf Wrecsam, sef trychineb Pwll...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
scattered clouds
10.8 ° C
12.8 °
8.9 °
81%
4.1kmh
40%
Fri
12 °
Sat
8 °
Sun
10 °
Mon
10 °
Tue
11 °
- Hysbysebu -