Ffabrig gwych! Gwelwch sut mae’r ysgol leol hon yn cael ei hysbrydoli gan arddangosfeydd...

Mae plant o ysgol leol wedi bod yn cael yn agos i waith celf o'r radd flaenaf yn Tŷ Pawb! Mae disgyblion o Ysgol Gynradd Gatholig y Santes...

Roedd 1.8 miliwn o weithwyr ar eu colled gyda chyflog gwyliau’r llynedd. Peidiwch chi...

Gweithio i Asiantaeth? Gweithio sifftiau afreolaidd? A wyddoch chi fod gennych hawl i gael cyflog gwyliau? Mae 35% o weithwyr o dan gamargraff mai dim ond pobl mewn...
Recycling Facts Wrexham

WELSOCH CHI’R RHAIN? Y FFEITHIAU PWYSICAF AM AILGYLCHU #2

Rydym ni’n parhau i gyhoeddi ffaith am ailgylchu ar ein tudalennau Facebook a Twitter, bob dydd ym mis Mawrth. Yn ddiweddar bu i ni gyhoeddi blog, oedd yn...

Cyfarfod y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yng Nghymru

Erthygl gwestai gan Gyngor Defnyddwyr Dŵr WCynhelir cyfarfodydd Pwyllgor Cymru yn gyhoeddus bob chwe mis. Gofynnwn i'r cwmnïau dŵr yng Nghymru i esbonio ac ateb cwestiynau am agweddau...

Trwsio Pibell Nwy ar Ffordd Bangor, Johnstown

O yfory (dydd Mawrth, 12 Mawrth) bydd Wales & West yn dechrau gweithio ar Stryd Fawr, Johnstown i drwsio pibell nwy sy'n gollwng. Bydd y gwaith, sy’n...
Council tax letters

Methiant i gydymffurfio â safonau’r Gymraeg ar filiau treth y cyngor

Mae’r Comisiynydd y Gymraeg wedi cynnal ymchwiliad i weld a yw’r biliau treth y Cyngor Wrecsam yn cydymffurfio â’i Safonau’r Gymraeg. Ymchwiliodd y Comisiynydd i honiadau ein bod...
Food Caddy Recycling Waste

Beth allaf i ei ailgylchu fel gwastraff bwyd?

Ar ôl i ni gyflwyno sticeri ar finiau duon ar draws Wrecsam, mae hwn yn beth sydd ar feddwl llawer o bobl... beth yn union allaf i...
Saint Giles Church Staff

Cynnydd yn nifer yr ymwelwyr sy’n heidio i Eglwys San Silyn

Mae nifer yr ymwelwyr sy’n dod i Eglwys San Silyn yng nghanol tref Wrecsam yn dal i gynyddu, ac mae’r staff wedi bod yn dathlu poblogrwydd yr...

Ydych chi’n ofalwr? Edrychwch ar hyn…

Os ydych chi dros 18 oed ac yn darparu gofal a/neu gefnogaeth ddi-dâl i aelod o’r teulu, partner, plentyn, ffrind neu gymydog sydd yn byw yn Wrecsam,...

Ailgylchu Gwastraff Bwyd? Ateb eich cwestiynau…..

Ddim yn ailgylchu eich gwastraff bwyd eto ond yn meddwl y dylech ddechrau? Oes gennych ambell gwestiwn arall cyn dechrau? Wel, mae yna gyfle ddydd Gwener, 8 Mawrth i...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
few clouds
10.7 ° C
12.8 °
8.3 °
66%
5.1kmh
20%
Gwe
7 °
Sad
5 °
Sul
11 °
Llu
13 °
Maw
12 °
- Hysbysebu -