Covid-19

Nodyn Briffio Covid-19 – beth fydd y rheolau newydd yn ei olygu yn Wrecsam...

https://newyddion.wrecsam.gov.uk/covid-19-briefing-note-alert-level-4-restrictions-came-into-force-last-night-dec-19-this-is-what-it-means-in-wrexham/ Yn gynharach yr wythnos hon, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru set newydd o reolau a ddaw i rym ar draws Cymru ar 28 Rhagfyr. O dan y system goleuadau...
Rhosddu FC

Ymrwymiad i…. Clwb Pêl Droed Rhosddu

Erthygl gwestai gan “Chwaraeon Cymru” Yr wythnos yma – fel rhan o ymgyrch Ymrwymiad I.... y Loteri Genedlaethol, rydyn ni’n tynnu sylw at arwyr pêl droed ar lawr...
video

Rhoddwr plasmafferesis cyntaf Cymru yn cefnogi galwad am fwy o roddwyr yng Nghymru i...

Erthygl gwestai gan “Gwasanaeth Gwaed Cymru" Mae'r rhoddwr cyntaf yng Nghymru i roi plasma drwy broses 'plasmafferesis' newydd Gwasanaeth Gwaed Cymru, yn galw ar ddynion eraill sydd wedi...
Coleg Cambria Students

Dangosodd Myfrwyr eu doniau Nadoligaidd wrth ddod â hwyl yr ŵyl i ganol tref

Cynhyrchodd grŵp o fyfyrwyr Celf a Dylunio Lefel 2 o Goleg Cambria Iâl ddetholiad o ddyluniadau Nadolig ar gyfer arddangosfa ffenestr wrth fynedfa'r farchnad ar Stryt Fawr...
Crown Buildings

Gwaith yn dechrau ar gyfleuster Iechyd a Lles Cymunedol Wrecsam

Efallai eich bod sylwi bod rhywfaint o’r gwaith adeiladu wedi dechrau ar Adeiladau’r Goron ar Stryt Caer yng nghanol tref Wrecsam. Mae’r gwaith yma’n rhan o...

Os ydych chi’n masnachu neu’n cludo nwyddau rhwng Prydain a Gogledd Iwerddon…

Os ydych chi’n masnachu neu’n cludo nwyddau rhwng Prydain a Gogledd Iwerddon, bydd yn rhaid i chi gofrestru ar gyfer y Gwasanaeth Cefnogi Masnachwyr, fel arall, ni...
Helping hand

Talu dros £33 miliwn i helpu teuluoedd a busnesau Wrecsam a effeithiwyd gan y...

Mae Cyngor Wrecsam wedi rhannu dros £33 miliwn o grantiau a thaliadau Llywodraeth Cymru ers cychwyn y pandemig. Mae Cynghorau ledled Cymru wedi bod ar y rheng flaen...
Covid-19

Nodyn briffio Covid-19 – edrychwch ymlaen at y Nadolig gyda gobaith….ond cadwch Gymru’n ddiogel

Cyhoeddwyd newyddion da'r wythnos hon, gyda’r DU yn barod i gyflwyno ei rhaglen frechu ar raddfa fawr. Felly, o’r diwedd – ar ôl misoedd o aberthu a...
budget

Mae gennym gwestiwn i chi – ymgynghoriad ar gyllideb 2021/22

Fel y gwyddom i gyd, mae toriadau dinistriol wedi bod i gyllid llywodraeth leol ers i’r caledi ariannol ddechrau yn 2007/08, ac yn ystod y cyfnod hwn...
Online Scam Fraud

Sgam ad-daliad treth newydd: adroddiadau am negeseuon e-bost ffug yn cynnig cymorth Covid-19

Mae Safonau Masnach Wrecsam wedi clywed gan bobl sydd wedi derbyn negeseuon e-bost, sy’n edrych yn rhai swyddogol, yn cynnig ad-daliad treth i fusnesau oherwydd Covid-19. Sgam ydi...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
clear sky
-0.6 ° C
0.6 °
-2.2 °
92%
1.4kmh
0%
Llu
10 °
Maw
10 °
Mer
10 °
Iau
8 °
Gwe
8 °
- Hysbysebu -