Darganfyddiad

Darganfyddiad newydd yn rhoi goleuni ar Wrecsam yn oes y Rhufeiniaid.

Mae un o’r gwrthrychau Rhufeinig mwyaf arwyddocaol a ddarganfuwyd yng Nghymru yn y blynyddoedd diweddar wedi cael ei ddarganfod ger Wrecsam! Darganfu Rob Jones, sy'n ddatguddiwr metel, wrthrych...
Blood donation

Mwy o sesiynau rhoi gwaed yn Wrecsam

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn cynnal mwy o sesiynau rhoi gwaed yn Wrecsam ym Mhrifysgol Glyndŵr ar 23, 24, 25 a 26 Mehefin ac yn y Neuadd...
A483

Gwaith cynnal a chadw a diogelwch hanfodol ar yr A483 ac A5 am 3...

Bydd Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru yn ymgymryd â gwaith cynnal a chadw a diogelwch hanfodol ar yr A483 a’r A5 yn ystod yr wythnos sy’n...
carers

Wythnos Gofalwyr 2020

Thema Wythnos Gofalwyr eleni yw #gwneudgofalu’nweladwy. Nid yw rhai gofalwyr yn ystyried eu hunain fel gofalwyr ac o ganlyniad i hynny mae’r gofalwyr hyn yn llai tebygol o...
artists open call

Mae Tŷ Pawb yn Gwahodd Artistiaid i Gyflwyno Gweithiau ar gyfer Arddangosfa sy’n Dathlu...

Mae Tŷ Pawb yn gwahodd artistiaid traddodiadol a chyfoes o bob cwr o'r byd i gyflwyno gweithiau ar gyfer arddangosfa newydd ym mis Hydref. Arrdangosfa Tŷ Pawb Agored...

Yn Cyflwyno Sesiwn Ynysu Ecsgliwsif Ar-lein Tŷ Pawb

JACK FOUND Nos Wener yma, cyflwynir Jack a'i gydynyswyr sesiwn acwstig ecsgliwsif i'w chyflwyno drwy dudalen Facebook Tŷ Pawb o 7.30pm. "Bright and energetic - a kaleidoscope; complex percussion...
Volunteers Week

Diolch anferthol i’n holl wirfoddolwyr yn ystod Wythnos Gwirfoddolwyr

Fe hoffem ddathlu Wythnos Gwirfoddolwyr eleni gyda diolch anferthol i bawb ohonoch sydd wedi gwirfoddoli a darparu achubiaeth hanfodol i’n cymunedau yn ystod pandemig Covid-19. Heddiw, yn fwy...
ceiriog valley

Dyffryn Ceiriog am Ginio Dan Glo

Tynnodd gwirfoddolwyr yn Nyffryn Ceiriog (wedi tynnu) at ei gilydd i baratoi, coginio a danfon 100 cinio rhost cig eidion i’r rhai sy’n hunan ynysu ddydd Gwener...
Active Travel

Gwerth £3 miliwn o waith gwella Teithio Llesol wedi’i ddynodi yn Wrecsam

Mae Cyngor Wrecsam wedi llunio rhestr o waith gwerth cyfanswm o £3 miliwn y gellir ei wneud i wella Teithio Llesol ar draws y Fwrdeistref Sirol os...
Warning issued around ‘loneliness’ lockdown scams

Rhybudd ynghylch sgamiau ‘unigrwydd’ yn ystod cyfyngiadau ar symud

Bydd llawer ohonom wedi bod yn defnyddio gwefannau sgwrsio, y cyfryngau cymdeithasol a gwefannau canlyn ar-lein yn fwy aml dros yr wythnosau diwethaf, gan ein bod wedi...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
overcast clouds
16.5 ° C
17.2 °
15.6 °
97%
1.7kmh
100%
Sad
21 °
Sul
14 °
Llu
20 °
Maw
19 °
Mer
15 °
- Hysbysebu -