Domestic abuse

Camdriniaeth Ddomestig – Peidiwch â dioddef mewn distawrwydd – mae cymorth wrth law

Rydym ni’n cefnogi Heddlu Gogledd Cymru drwy hyrwyddo eu neges bwysig eu bod dal wrth law i helpu dioddefwyr o gamdriniaeth ddomestig ac annog dioddefwyr i beidio...
bin collections

Dim newid i gasgliadau bin dros gyfnod y Pasg

Fel mewn blynyddoedd blaenorol, byddwn yn parhau i wagu eich biniau a chasglu eich ailgylchu fel yr arfer dros gyfnod y Pasg. Felly os yw eich ‘diwrnod bin’...
Covid-19 scams on your doorstep

Sgamiau o ddrws i ddrws Covid-19

Mae troseddwyr o ddrws i ddrws yn gweithredu drwy gydol y flwyddyn ac, yn anffodus, maen nhw’n defnyddio’r sefyllfa sydd ohoni i fanteisio ar bobl ddiamddiffyn. Mae Heddlu...
video

Edrych ar ôl ein gilydd yn ddiogel

Yn ystod yr amser heriol hwn, mae'n bwysig iawn ein bod yn gofalu am ein hunain ac eraill. A dyna'r achos dim ots ble rydych chi'n byw. ...
Safeguarding

Neges gan Fwrdd Diogelu Gogledd Cymru

Mae Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru yn gofyn i bawb edrych ar ôl ei gilydd er mwyn helpu’r rheiny sydd mewn perygl o gamdriniaeth ac esgeulustod. Mae’r neges hon...
COVID

Cyfreithiau newydd a sut fyddant yn cael effaith arnoch chi a’ch busnes yn ystod...

Mae ein Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd yn atgoffa trigolion a busnesau am effaith y cyfreithiau newydd a gaiff eu cyflwyno gan y Llywodraeth er mwyn helpu i...

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam yn lansio ymateb Cymunedol i Goronafeirws yn Wrecsam

Yn dilyn nifer o gyfarfodydd cynllunio yn Wrecsam i ddelio â’r epidemig Coronafeirws a’r pwysau ar draws y gwasanaethau Iechyd, mae Gofal Cymdeithasol a Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol...
Wrexham residents receive loft insulation phone calls…is it a scam

Trigolion Wrecsam yn derbyn galwadau ffôn am insiwleiddiad atigau…ai twyll ‘di hyn?

Mae nifer o drigolion pryderus Wrecsam wedi rhoi gwybod i ni eu bod nhw wedi derbyn galwadau ffôn anarferol gan bobl yn honni eu bod yn gweithio...
Covid 19 scam alert

Diweddariad – Sgamiau Covid – 19

Diweddariad (19.03.20) Yn anffodus mae’n rhaid i ni ddiweddaru’r neges hon gan fod Safonau Masnach mewn man arall yn y wlad wedi cael adroddiadau bod pobl yn cymryd...
#TakeFiveWeek encourages you stay safe from fraud

#TakeFiveWeek yn eich annog i gadw’n ddiogel rhag twyll

Ddydd Llun, 9 Mawrth, lansiwyd #TakeFiveWeek – ymgyrch genedlaethol i’ch annog chi i stopio a rhoi digon o amser i chi’ch hun beidio â chael eich twyllo. Mae...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
broken clouds
13.2 ° C
13.3 °
13 °
82%
5.7kmh
59%
Fri
19 °
Sat
18 °
Sun
19 °
Mon
19 °
Tue
14 °
- Hysbysebu -