Rhowch o yn y bin, nid ei daflu ar lawr

Mae’n hyll ac rydym yn cwyno’n aml amdano – rwy’n sôn wrth gwrs am sbwriel ar yr A483. Dylai teithio’r ardal fod yn bleser – mae gennym rywfaint...

Darllen yn Dda ar gyfer Iechyd Meddwl

Os ydych chi'n byw gyda, neu'n gofalu am rywun gyda chyflwr iechyd meddwl, mae cymorth ar gael gan lyfrgelloedd Wrecsam. Mae Reading Well ar gyfer Iechyd Meddwl yn...

Gwasanaeth Coffa Blynyddol

Cynhelir Gwasanaeth Coffa Blynyddol eleni yng Nghapel Amlosgfa Pentrebychan dydd Sul 21 Gorffennaf am 2pm. Bydd Joy Atkinson MICF yn cynnal y gwasanaeth syml hwn sydd yn rhoi...

Cyllid grant poblogaidd yn newid i gefnogi mwy o bobl leol

Ydych chi’n sefydliad sy’n gweithio gydag oedolion diamddiffyn, yn grŵp cymunedol sydd eisoes wedi’i sefydlu, neu'n rhywun sydd â syniad da? Os felly, a wyddoch chi fe...

Heddlu Gogledd Cymru yn Recriwtio Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu (SCCH)

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn chwilio am Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu (SCCH) ar gyfer ardal Wrecsam. Gan weithio o’r orsaf heddlu newydd yn Llai, mae’r swydd yn...

Mae Sioe Gerddoriaeth Newydd Cymru yn Cyhoeddi Rhifyn 10fed Pen-blwydd.

Bellach, FOCUS Wales yw digwyddiad mwyaf y diwydiant cerddorol yng Nghymru, gyda thri diwrnod o gerddoriaeth, paneli, sgyrsiau, ffilm a chelf, bydd yna dros 250 o artistiaid...
Play opportunities in Wrexham

Adeiladu, archwilio, poitsio :-) Sesiynau chwarae am ddim ar gyfer plant yr haf hwn

Mae plant wrth eu bodd yn chwarae. Mae angen iddynt chwarae. Felly beth am gael eich plant i gymryd rhan mewn prosiect chwarae yn ystod y gwyliau...
Wrexham Ash Tree Disease

Wynebu heriau clefyd coed ynn

Mae nifer cynyddol o goed ynn ar draws Cymru'n dioddef o’r clefyd ac mae rhai o'n coed ni yma yn Wrecsam yn dangos arwyddion cynnar o'r haint. Fe’i...
video

GWYLIWCH: Sut brofiad yw symud i gynllun gofal ychwanegol?

Symudodd Mr Parks i Maes y Dderwen ym mis Mawrth, ychydig ar ôl canfod fod gan ei wraig ddementia fasgwlaidd. Gwrandewch arno’n egluro sut brofiad oedd symud iddo...

Yn arbennig ar gyfer landlordiaid!

Dysgu, derbyn y newyddion diweddaraf, rhwydweithio a holi cwestiynau! Os ydych chi’n landlord, yn asiant rheoli neu os oes gennych chi ddiddordeb yn y sector rhentu preifat, mae...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
clear sky
15.8 ° C
18.9 °
13.3 °
82%
3.1kmh
0%
Llu
21 °
Maw
13 °
Mer
18 °
Iau
14 °
Gwe
15 °
- Hysbysebu -