Dysgwch ein hanthem genedlaethol a chanwch o’ch calon ar nos Sadwrn!

Ar 7.45yh  dydd Sadwrn, bydd Cymru yn chwarae yn erbyn Awstria yn Stadiwm Dinas Caerdydd - ac nid oes amser gwell i ddysgu’r anthem genedlaethol! Dyma’r anthem a’i...

Diolch i chi am gymryd rhan

Diolch yn fawr iawn i bawb a gymerodd ran yn ymgynghoriad Penderfyniadau Anodd eleni. Rhoddodd bron i 4,000 ohonoch chi’ch amser a mynd i’r drafferth o lenwi’r ddogfen,...

Cymryd Eich Busnes i’r Lefel Nesaf

Ydych chi’n berchen ar fenter fach neu ganolig yng Wrecsam? Hoffech chi ddatblygu’ch busnes ymhellach? Os felly, mae gennym ni’r union beth i chi. Os hoffech chi fod...

Tic Toc – y clociau’n mynd ymlaen

Peidiwch anghofio bod y clociau’n mynd ymlaen fore Sul yma, sydd yn nodi dechrau Amser Haf Prydain! Iei! Fe ddylent fynd ymlaen erbyn 2am, ond i fod yn...

Ydych chi’n gwerthfawrogi’r effaith y mae gwahanu a galar yn ei gael ar blant?...

Oes gennych chi sgiliau gwrando a chyfathrebu da a gwerthfawrogiad o’r effaith y mae gwahanu a galar yn ei gael ar blant? Os felly, byddem yn falch o...
Wrexham news

O Dan y Bwâu – A ydych wedi cael eich tocynnau?

Dim ond ychydig ddiwrnodau ar ôl tan un o ddigwyddiadau mwyaf enfawr a thrawiadol Wrecsam! O Dan y Bwâu yr ydym ni’n sôn amdano, y noson pan...

Mae ein cystadleuaeth Calendr Rhyfeddodau Wrecsam 2019 nawr ar agor

Mae ein cystadleuaeth ffotograffiaeth Calendr Rhyfeddodau Wrecsam 2019 nawr ar agor! Roedd y gystadleuaeth yn llwyddiannus iawn y llynedd a gwnaethom dderbyn lluniau anhygoel a dynnwyd drwy gydol...

O ble daeth hwnna?

Mae murlun anhygoel wedi ymddangos yng nghanol y dref, ac aeth y Maer, sef y Cynghorydd Andy Williams, a Chefnogwr y Lluoedd Arfog, sef y Cynghorydd David...
Christmas Mental Health

Peidiwch ag esgeuluso eich iechyd meddwl y Nadolig hwn

Rydych yn troi’r teledu ymlaen ac yn gweld hysbysebion y Nadolig... rydych yn gweld pobl wedi ymgynnull o amgylch y bwrdd, yn gwenu, chwerthin a thynnu coes.... Maent...

Rhywbeth i gnoi cil drosto…rydym yn gwella am ailgylchu gwastraff bwyd

Efallai eich bod wedi gweld y sticeri ailgylchu newydd yn ymddangos ar rai biniau gwastraff y cartrefi yn Wrecsam. Dyma’r cam nesaf yn ein hymgyrch i fod hyd...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
fog
8.2 ° C
9 °
7.2 °
100%
2.6kmh
90%
Thu
9 °
Fri
8 °
Sat
6 °
Sun
8 °
Mon
9 °
- Hysbysebu -