Wrexham Council Bellevue Park

Sgoriwch gôl, serfiwch âs… mwy o bethau llawn hwyl i blant

Mae gwyliau'r haf yn nesáu. Sy'n golygu y bydd gan blant lwythi o egni i'w ryddhau rhywsut. Maen nhw angen rhedeg, maen nhw angen chwarae, maen nhw...
Wrexham Urban Myths Legends Tunnels

Beth yw’r ffeithiau y tu ôl i’r chwedlau trefol hyn yn Wrecsam?

Os ydych chi wedi byw neu wedi treulio llawer o amser yn Wrecsam, mae’n debyg eich bod wedi clywed ambell chwedl ar hyd y ffordd.... Roeddem yn dymuno...

Mae FOCUS Wales wedi cyhoeddi 50 o’r artistiaid fydd ar lwyfan yr ŵyl yn...

Mae FOCUS Wales, wedi cyhoeddi’r criw cyntaf o berfformwyr ar gyfer yr ŵyl ryngwladol yn 2019 a gaiff ei chynnal yn Wrecsam, Gogledd Cymru, rhwng 16 ac...

Dewch i siopa yn Nhŷ Pawb – mae popeth yma!

Dyma Nadolig cyntaf Tŷ Pawb a gwahoddir chi i ddod draw i weld beth sydd ar gael ar gyfer yr anrhegion a’r danteithion munud olaf. Os nad ydych...

Bws Diogelwch Seiber i Ymweld â Wrecsam

Erthygl gwestai gan Heddlu Gogledd Cymru Mae Seiberddiogelwch yn bwysig i fusnesau, grwpiau ac unigolion ac mae yna gyfle i wybod mwy am sut i aros yn...
The Groves in Wrexham

Diweddariad am y Groves – Medi 13, 2017

Wedi’i bostio ar ran Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Wrecsam. Mae’r cyngor, yr heddlu a gweithwyr iechyd ac elusennol yn parhau i gydweithio i geisio rheoli camddefnyddio sylweddau a digartrefedd...

Cefnogaeth Anferthol gan Allington Hughes Law

Hoffem ddweud diolch yn fawr iawn i Allington Hughes Law sydd unwaith eto wedi noddi’r goeden Nadolig anhygoel sydd ar Sgwâr y Frenhines. Aeth y Amanda Davies, Rheolwr Canol...

Edrychwch ar bwy sydd wedi cael rhagolwg o Tŷ Pawb…

Does ond ychydig o wythnosau tan agoriad swyddogol Tŷ Pawb – cyfleuster marchnad, cymunedol a chelfyddydol gwerth £4.5m Wrecsam sydd wedi ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Wrecsam,...

Meysydd parcio gwefru ar y ffordd

Efallai eich bod wedi darllen yn ddiweddar ein bod yn bwriadu cyflwyno pwyntiau gwefru ceir mewn meysydd parcio ar hyd a lled y fwrdeistref sirol: https://newyddion.wrecsam.gov.uk/oes-gennych-chi-gar-trydan/ Wel...

Ai cerddoriaeth yw eich crefft chi? Gallai hyn newid eich bywyd..

Gallai arian mawr ar gyfer cerddorion newydd yng Ngogledd Cymru fod ar y llyfrau yn dilyn cyhoeddiad yn Ffocws Cymru yn Wrecsam yr wythnos hon. Mae'r...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
scattered clouds
11.8 ° C
13.9 °
9.4 °
66%
7.2kmh
40%
Sat
10 °
Sun
10 °
Mon
10 °
Tue
8 °
Wed
7 °
- Hysbysebu -