Cofiwch! Dyw’r gaeaf ddim yn dod i ben tan ddiwedd Mawrth

Fis Hydref fe ddywedom wrthych sut roeddem yn paratoi ar gyfer misoedd y gaeaf. Gan ein bod nawr wedi mynd heibio canol y gaeaf rydym am roi’r...

8 peth fedrwch chi ei wneud am ddim yn ystod gwyliau’r Pasg

Gall treulio pythefnos adref deimlo fel amser hir iawn, yn enwedig os nad oes gennych chi unrhyw beth i ddiddanu’r plant. Ond, yn ystod yr ychydig wythnosau...

5 ffordd i cadw ar y cyriad

Yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, rydym yn ceisio dilyn tueddiadau ar-lein diweddaraf, fel ei bod hi’n haws i chi gadw mewn cysylltiad â ni. Dyma ambell ddull i...

Mae Gŵyl Fwyd a Diod Wrecsam yn Ôl

Mae Gŵyl Fwyd a Diod Wrecsam wedi ei ailwampio ar gyfer 2018 a bellach yn cynnwys neuadd gwrw a rhaglen bnawn a nos estynedig gyda cherddoriaeth fyw. Bydd...

Angen help ar gyfer eich busnes? Ewch i weld Canolbwynt Menter newydd Wrecsam

Busnesau sefydledig yw enaid unrhyw economi, ac mae’r nifer o bobol sy’n awyddus i fynd i few i hunangyflogaeth yn y DU yn cynyddu. Os ydych chi’n un...
Wrexham town centre

Efallai eich bod yn cerdded heibio’r tirnod hwn yn Wrecsam bob dydd… ond ydych...

Rwy’n siŵr eich bod i gyd wedi sylwi arno, ond faint ohonoch sydd wedi holi amdano? Efallai bod eich plant wedi gofyn “pam bod y dynion yna...

Plant fydd yn cael y gair olaf ar wobr yr amgueddfa

Mae gan Amgueddfa ac Archifdy Bwrdeistref Sirol Wrecsam newyddion cyffrous wrth iddyn nhw gyhoeddi eu bod ar y rhestr fer am Wobr i Amgueddfeydd sy’n Croesawu Teuluoedd...

Allan o’r ysgol, i mewn i gelf…

Ydych chi'n chwilio rywbeth creadigol i'w wneud yn ystod gwyliau? Beth am cymryd ran yn ein Dosbarth Meistr Ysgol Gelf Haf! Bydd siawns i adeiladu offerynnau cerdd ac...

Coeden Syniadau ar gyfer barn am gaffi Dyfroedd Alun

Ydych chi’n defnyddio Caffi Dyfroedd Alun? Os felly, hoffem i chi dreulio amser i roi gwybod am eich barn am ddyfodol y caffi drwy adael eich meddyliau...

Arddangosfa Hanesyddol yr Awyrlu Brenhinol yn Agor at Techniquest Glyndwr (Stryd Caer)

Bydd arddangosfa milwrol arbennig yn agor i’r cyhoedd at Techniques tar ddydd Iau, Awst 23 Techniquest Glyndwr - yn yr hen adeilad TJ Hughes. Cynhyrchwyd yr arddangosfa...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
broken clouds
11.5 ° C
12.2 °
10.6 °
87%
0.5kmh
82%
Gwe
19 °
Sad
18 °
Sul
19 °
Llu
19 °
Maw
14 °
- Hysbysebu -