Under the Arches - Pontcysyllte Aqueduct, Wrexham.

Mae O Dan y Bwâu yn ddigwyddiad cerddorol anhygoel… a dyma pam

Cymerwch Safle Treftadaeth y Byd. Ychwanegwch ychydig o gerddoriaeth, tân gwyllt ac awyrgylch gŵyl gwefreiddiol. Beth gewch chi? O Dan y Bwâu! Am y bumed flwyddyn yn olynol bydd...

Gwobrau Chwaraeon yn cyflwyno sêr chwaraeon disglair Wrecsam

Mae sêr disglair cymuned chwaraeon Wrecsam wedi cael y cyfle i ddisgleirio yn y seremoni wobrwyo gan dynnu sylw at y rhai sydd wedi gweithio'n ddiflino i...

Maer yn ffarwelio gyda “guten Tag” i ymwelwyr ifanc â gefeilldref Wrecsam

Cafodd grŵp o ymwelwyr rhyngwladol eu tywys o amgylch pencadlys Cyngor Wrecsam fel rhan o daith gyfnewid ddiwylliannol. Roedd grŵp o 15 o bobl ifanc o Markischer Kreis...
North Wales economy

Cefnogi’r Cynnig

Mae galw ar bobl a busnesau Wrecsam a Gogledd Cymru heddiw i gefnogi cynnig i ddod â buddsoddiad enfawr i economi’r rhanbarth. Yn gynharach eleni cyflwynodd chwe Chyngor...

Cynlluniau am Anrhydedd Dinesig i RAF Cymru

Eleni mae’n 100 mlynedd ers sefydlu’r Llu Awyr Brenhinol – Llu Awyr annibynnol cyntaf y byd – ac rydym am nodi hyn gydag anrhydedd dinesig i RAF...

Creu, hela a chwarae gemau

Dim ond pythefnos o wyliau haf yr ysgol sydd ar ôl, ac os ydych yn brin o syniadau i ddiddanu’r plant, darllenwch y rhestr isod am bethau...

Creu gemwaith eich hun gyda chanllaw arbenigwr …

Mae hwn yn gyfle gwych! Yn dosbarth meistr ddiweddaraf Tŷ Pawb, sy'n addas ar gyfer pob gallu, byddwch chi'n gallu creu crogdlws gyda chyfarwyddyd arbenigol gan Jeweler Karen...

Cyn-filwr yn trawsnewid eiddo “hyll”

Mae eiddo gwag ar stryd breswyl wedi cael ei ailddatblygu’n llwyddiannus diolch i fenthyciad gan Lywodraeth Cymru. Roedd yr eiddo ar Ffordd Manley, Wrecsam wedi bod yn wag...
video

Artist? Dyma gyfle rhy dda i’w golli…

Ydych chi’n artist neu creawdwr addawol sydd eisiau cyflwyno eich gwaith i’r cyhoedd? Efallai y gallwn eich helpu chi. Rydym yn chwilio am waith celf newydd ar gyfer ein...

Ai dyma’r siop mwyaf ecogyfeillgar yn Wrecsam?

Yn y cyfnod diweddar, bu'n rhaid i fusnesau feddwl am ffyrdd newydd o weithredu mewn modd mwy ecogyfeillgar, ond mae un siop goffi yn Wrecsam yn gadael...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
overcast clouds
5 ° C
6.1 °
3.9 °
81%
5.1kmh
87%
Tue
5 °
Wed
5 °
Thu
7 °
Fri
11 °
Sat
8 °
- Hysbysebu -