Under the Arches - Pontcysyllte Aqueduct, Wrexham.

Mae O Dan y Bwâu yn ddigwyddiad cerddorol anhygoel… a dyma pam

Cymerwch Safle Treftadaeth y Byd. Ychwanegwch ychydig o gerddoriaeth, tân gwyllt ac awyrgylch gŵyl gwefreiddiol. Beth gewch chi? O Dan y Bwâu! Am y bumed flwyddyn yn olynol bydd...

Caru cerddoriaeth? Mae’r cyfan yn digwydd ym Mharc y Ponciau

Bydd y Parc yn ddod yn fyw i gerddoriaeth dydd Mawrth, Gorffennaf 18, gyda ysgolion from yr ardal yn dal eu cyngherdd flynyddol Corau yn y Parc...

Niferoedd Ymwelwyr ar gynnydd yng Nghanol y Dref

Mae newyddion gwych i ganol y dref gan fod y ffigurau newydd yn dangos bod niferoedd yr ymwelwyr wedi cynyddu 6% i oddeutu 77,000 o ymwelwyr yr...

Sut y daeth tenant y cyngor yn “hyrwyddwr digidol”

Mae tenantiaid sydd yn byw mewn cynlluniau tai gwarchod y cyngor wedi cael cymorth ychwanegol i helpu i wella eu sgiliau TG gan rywun sydd yn agos...
Wrexham arts hub

Digwyddiadau ac arddangosfeydd sydd eisoes wedi eu trefnu yn Nhŷ Pawb – darllenwch fwy...

Byddwch yn debygol o fod yn ymwybodol o ddigwyddiadau Dydd Llun Pawb, lle bydd traddodiad dydd Gŵyl Banc yn Wrecsam yn cael ei atgyfodi ar gyfer Tŷ...

Sut i fwrw ‘mlaen gyda phennod 1!

Wyt ti’n credu fod gen ti stori? Methu’n glir â meddwl lle i ddechrau? Oes gen ti syniad ac yna yn dod ar draws rhwystr? Efallai bod yr ateb ar...

Cofroddion Newydd i Ddathlu Atgofion Arbennig o Wrecsam

Mae set o gofroddion newydd sbon, yn dathlu atgofion arbennig trigolion Wrecsam, i’w chynhyrchu fel rhan o’r trefniadau ar gyfer agor y gofod newydd ar gyfer y...

Arwyr yn Ymweld â Wrecsam

Daeth Arwyr o bob rhan o’r bydysawd i gampws Prifysgol Glyndŵr dros y penwythnos ar gyfer Comic Con Cymru. Daeth miloedd o bob rhan o Brydain a hyd...

Gallai taliadau newydd ddod i Barciau Gwledig a deiliaid Bathodyn Glas

Oes gennych chi Fathodyn Glas ac yn defnyddio meysydd parcio a gaiff eu rhedeg gan y Cyngor yn rheolaidd yn Wrecsam? Efallai eich bod yn mynd â’ch ci...

Gwahoddir Pobl ifanc i fynegi eu hunain

Gwahoddir pobl ifanc greadigol sy’n byw yn Wrecsam i noson o lenyddiaeth, cerddoriaeth a chelf, a fydd yn rhoi cyfle iddynt ddangos eu doniau. Bydd ‘Wrexpression’ yn...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
scattered clouds
15.6 ° C
17.8 °
13.3 °
59%
5.1kmh
40%
Wed
16 °
Thu
18 °
Fri
17 °
Sat
16 °
Sun
13 °
- Hysbysebu -