Under the Arches - Pontcysyllte Aqueduct, Wrexham.

Mae O Dan y Bwâu yn ddigwyddiad cerddorol anhygoel… a dyma pam

Cymerwch Safle Treftadaeth y Byd. Ychwanegwch ychydig o gerddoriaeth, tân gwyllt ac awyrgylch gŵyl gwefreiddiol. Beth gewch chi? O Dan y Bwâu! Am y bumed flwyddyn yn olynol bydd...

dewch i fwynhau cyngerdd am ddim…

Dyma'ch cyfle i glywed cerddoriaeth wych a chwaraeir gan perfformwyr talentog mewn lleoliad hardd sy'n addas i'r holl deulu - i gyd am ddim! Amser cinio ar dydd...

Gadewch eich ‘label’ wrth y drws!

Estynnwch y carped coch... dyma eich gwahoddiad i ŵyl ffilm! Mae’n rhad ac am ddim ar 28 Mehefin, 5-7pm yng Nghanolfan Cuncliffe, Ffordd Rhosddu, Wrecsam. Dyma eich cyfle i...

Hen Olew? Cymerwn ni hwnnw!

Nid yw cael gwared ag olew coginio yn un o’r swyddi hawsaf yn y gegin. Gall ceisio ei dywallt i gynhwysydd arall fod yn annymunol a blêr, a...
Swimming Teacher Instructor Job

Athro nofio cymwys? Edrychwch ar y swyddi hyn…

Os ydych chi wrth eich bodd yn nofio a’ch bod yn gymwys i'w ddysgu i eraill, mae gennym ychydig o swyddi y byddai’n sicr gennych ddiddordeb ynddynt. Mae...

Gwaith yng nghanol y dref – diweddariad ar gynnydd

Os ydych chi wedi bod drwy ganol y dref yn ddiweddar –yn enwedig hyd at gornel Stryt yr Hôb a Stryt y Frenhines - mae’n debyg eich...
Erddig Wrexham

Heb weld hwn? Mae ffigyrau newydd yn dangos bod twristiaeth yn werth £118m i’r...

Rhag ofn eich bod wedi methu hwn yn gynharach... Mae’r data diweddaraf a gyhoeddwyd gan Global Tourism Solutions wedi dod â mwy o newyddion da i’r sector twristiaeth...
video

Gallery 01 – edrych yn wych, Ashley!

Aethom yn ddiweddar i gwrdd ag un o’r perchnogion siop annibynnol fwyaf newydd yn Wrecsam, Ashley Vaughan Roberts, sydd wedi agor Gallery 01 yn arcêd y de...

Groesawyd masnachfraint cludiant newydd i Gymru a’r Gororau

Ydych chi'n teithio i ac o Wrecsam? Mae newyddion ardderchog i gludiant rheilffordd yn y rhanbarth, a fydd yn gwella amseroedd teithiau ac amlder y gwasanaeth. Mewn cyfarfod budd-ddeiliad...

Ystadau’n troi’n wyrdd gyda chystadleuaeth gerddi

Wrth i’r gaeaf agosáu, gall rhywfaint o wyrdd-ddail golau fod yn wledd i’r llygaid. Yn gynharach yn yr hydref, trefnodd ein Swyddfa Ystâd yn Rhosllanerchrugog gystadleuaeth gerddi ymhlith...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
few clouds
3.3 ° C
4 °
3 °
69%
8.7kmh
20%
Fri
1 °
Sat
1 °
Sun
8 °
Mon
6 °
Tue
8 °
- Hysbysebu -