Under the Arches - Pontcysyllte Aqueduct, Wrexham.

Mae O Dan y Bwâu yn ddigwyddiad cerddorol anhygoel… a dyma pam

Cymerwch Safle Treftadaeth y Byd. Ychwanegwch ychydig o gerddoriaeth, tân gwyllt ac awyrgylch gŵyl gwefreiddiol. Beth gewch chi? O Dan y Bwâu! Am y bumed flwyddyn yn olynol bydd...
Wrexham housing improvements.

2,022 o geginau newydd…a dal i gyfrif

Mae Cyngor Wrecsam ar y trywydd cywir i gyflawni’r safon newydd ar gyfer tai cymdeithasol yng Nghymru yn ôl y ffigyrau diweddaraf. Mae’r Cyngor yn moderneiddio ei 11,200...
Wrexham Council community skip days

Sut daeth cymuned at ei gilydd i roi’r sbwriel allan..

Mae diwrnod sgip cymunedol wedi helpu tenantiaid y cyngor i dacluso eu hardal leol. Trefnwyd y digwyddiad glanhau, a gynhaliwyd yng Ngwenfro, Parc Caia Wrecsam, gan Swyddfa Ystâd...
Wrexham Underneath the Arches

Beth sydd werth dros £115 miliwn o bunnoedd i Wrecsam?

Yn ôl y newyddion diweddaraf, mae’r diwydiant twristiaeth yn Wrecsam werth £115.9 miliwn i’r economi leol – swm aruthrol a chynnydd o 37% ers 2010. Mae’r diwydiant hefyd...

Cymunedau’n Gyntaf – beth sy’n digwydd nesaf? Dysgwch fwy yma

Mae’n debyg eich bod wedi clywed llawer am Cymunedau’n Gyntaf yn y flwyddyn ddiwethaf, gyda straeon yn y wasg – yn lleol ac yn genedlaethol – wrth...

Pwy ydi enillydd Cystadleuaeth Calendr mis Medi

Mae llun hyfryd a gymerwyd gan Angharad Beale o Dŵr San Silyn yn yr hydref, wedi cael ei ddewis fel y cynnig gorau yng Nghystadleuaeth Calendr Rhyfeddodau...

Dweud eich dweud ar gynigion cyllideb ar gyfer ein Hadran Amgylchedd a Chynllunio

NODWCH – Mae’r ymgynghoriad hon wedi ei gau (01.12.17) Rydym yn ymgynghori ar hyn o bryd ar gynigion i dorri £13 miliwn o’n cyllideb dros y ddwy flynedd...

Cyhoeddi Artistiaid Cofroddion Wrecsam ar gyfer Dydd Llun Pawb

Mae tîm Oriel Wrecsam/Tŷ Pawb wedi dewis y chwe artist fydd yn creu cofroddion o Wrecsam. Bydd agoriad swyddogol canolfan farchnad, celf a chymunedol newydd Tŷ Pawb yn...

Cymwys i ofalu

Mae cwrs a ariennir gan Bartneriaeth Cymunedau’n Gyntaf Caia a Hightown wedi gweld myfyrwyr yn dathlu ar ôl i bob un basio eu cwrs Cyflwyniad i Ofal...

Patrôl Baw Cŵn

Rydym yn genedl o garwyr cŵn ac mae’r rhan fwyaf ohonom yn gofalu am ein cŵn yn dda yn arbennig lle mae rhoi ymarfer corff rheolaidd iddyn...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
scattered clouds
14.3 ° C
15 °
14 °
93%
1.5kmh
40%
Sun
22 °
Mon
27 °
Tue
23 °
Wed
25 °
Thu
28 °
- Hysbysebu -