Under the Arches - Pontcysyllte Aqueduct, Wrexham.

Mae O Dan y Bwâu yn ddigwyddiad cerddorol anhygoel… a dyma pam

Cymerwch Safle Treftadaeth y Byd. Ychwanegwch ychydig o gerddoriaeth, tân gwyllt ac awyrgylch gŵyl gwefreiddiol. Beth gewch chi? O Dan y Bwâu! Am y bumed flwyddyn yn olynol bydd...

Defnyddiwch y tric taclus hwn i gael eich hoff gylchgronau am ddim

Os byddwch yn prynu cylchgronau yn rheolaidd, gallech wario ffortiwn fach. Ond y ffaith yw, mae’n bosib i'w gael am ddim. Sut felly? Wel, os ydych yn byw yng...

Dyma noson olaf cerddoriaeth yn y parc 2017, dewch draw cyn iddo orffen!

Dyma noson olaf cerddoriaeth yn y parc 2017, dewch draw cyn iddo orffen! Perfformiad olaf ar gyfer tymor 2017 o Gerddoriaeth yn y Parc ym Mharc Bellevue yw...

Llongyfarchiadau i’n myfyrwyr Lefel A!

Da iawn i fyfyrwyr Lefel A Wrecsam, â chyrhaeddod canlyniadau ardderchog blwyddyn yma. Y cyfradd lwyddo Lefel A gyffredinol ysgolion Wrecsam yw 96.7%, gyda bron dri chwarter (72.2%) o'r...

Mwy na 100,000 o ymwelwyr yn dod i ganol y dref yn yr haf

Rydym eisoes wedi edrych ar nifer o fusnesau o amgylch y dref ar y blog hwn, gan gynnwys Café in the Corner, Mad4Movies, Just Desserts, Wrexham.com a...

Gwobrau Iaith Gymraeg ar gyfer ysgolion ar draws Wrecsam a Sir y Fflint

Mae addysg cyfrwng Cymraeg wedi bod ym mhenawdau’r newyddion yn ddiweddar gyda chynlluniau ar y gweill i agor ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg newydd yn Wrecsam. Bydd seremoni’n cael...

Golwg Newydd i’r Hen Wrecsam

Mae Wrecsam yn dref gyda hanes marchnad cryf a llawer o asedau hanesyddol gwych. Rydym hefyd yn gwneud defnydd o orffennol Wrecsam fel tref marchnad drwy ddatblygu Tŷ...

Baner Cyn-Filwyr yn cael ei roi i’r Amgueddfa

(Llun: Anthony Owens, Cludwr Faner Cymdeithas Cyn-Filwyr Normandi; Mel Salisbury, Swyddog Cymorth Partneriaethau; Cyng. David Griffiths, Cefnogwr y Lluoedd Arfog) Bydd baner sy’n cynrychioli cyn-filwyr glaniad D-Day ar...

Prynu eich anrhegion Nadolig ar-lein? Darllenwch hwn yn gyntaf

Wrth i ni nesáu at y ras olaf o siopa Nadolig cyn y diwrnod mawr, mae’n debyg mai eich bwriad fydd gwneud llawer o’ch siopa ar-lein. Mae tîm...

Sut yr ydym yn gwarchod eich ddata personol?

Mae’r gyfraith Diogelu Data yn newid ar Mai 25 2018. I’ch helpu chi ddeall beth mae hynny’n ei olygu darllenwch y darn isod – a cadwch olwg am...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
clear sky
16.4 ° C
18.3 °
14.4 °
63%
1.5kmh
0%
Mer
12 °
Iau
10 °
Gwe
13 °
Sad
9 °
Sul
11 °
- Hysbysebu -