Oes gennych chi blant rhwng 11 a 25 oed? Gwnewch yn siŵr eich bod...

Gwefan ryngweithiol ydi Wrecsam Ifanc i bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed sy’n byw, gweithio neu’n astudio yn ardal Wrecsam. Mae amrywiaeth eang o wybodaeth ar...

Mae mwy o gartrefi wedi cael eu ‘trawsnewid’ diolch i’n prosiect moderneiddio…

Mae tenantiaid y Cyngor wedi canmol gwaith gwella a wnaethpwyd i’w heiddo yn ddiweddar. Mae eiddo yn Johnstown yn cael toeau newydd ar hyn o bryd i sicrhau...

Parciau Gwledig yn dilyn Penderfyniadau Anodd – yn dal i ffynnu

Er gwaethaf y penderfyniadau anodd a wnaed ym mis Chwefror ynglŷn ag 11 parc gwledig y fwrdeistref sirol, mae’r model newydd sy’n mynd ymlaen o fis Ebrill...
green bin

Nodyn Atgoffa Bin Gwyrdd

Wrth i'r tywydd wella ac rydym yn tynnu ein sylw at yr ardd, rydym yn eich atgoffa, os oes gennych chi ddau neu fwy o finiau gwyrdd,...

Edrych ymlaen am farbeciw Gŵyl y Banc? Gwnewch yn siŵr mae’ch bwyd yn saff!

Mae gwenwyn bwyd yn beth diflas dros ben. Mae’n ffaith fod achosion o wenwyn bwyd yn cynyddu yn ystod yr haf, a’r poethaf yw’r tywydd y mwyaf o...

Yn trefnu eich gwyliau haf? Fyddwch chi ddim am fethu hwn…

Mae gan lyfrgell Wrecsam ddewis gwych o ganllawiau teithio a llyfrau ymadroddion i fynd gyda chi ar eich gwyliau. Felly, os nad ydych yn gallu penderfynu lle i...
Wrexham news - new bus services

Newyddion gwych ar gyfer defnyddwyr bysiau yn Wrecsam

Yn fuan bydd defnyddwyr bysiau yn Wrecsam yn manteisio ar lansiad gweithredwyr bysiau fforddiadwy newydd. Mae EasyCoach yn rhan o deulu brandiau easyGroup, a chaiff ei arwain gan...

Ydych chi yn yr awyr agored yn aml? Edrychwch ar hyn

Wyddoch chi fod gennym ni 850 cilomedr o hawliau tramwy cyhoeddus yma yn Wrecsam? Os ydych yn eu defnyddio’n rheolaidd mae’n bosib y bydd gennych rywbeth i’w...

Barod i ymweld â maes chwarae mwyaf Wrecsam?

Mae plant o bob oedran, a’u rhieni, yn paratoi i ymweld â chanol y dref ddydd Mercher 1 Awst - sef Diwrnod Chwarae Blynyddol, ar ôl iddo...

Ydych chi’n un o’n tenantiaid? Edrychwch ar hwn…

Mae gennym ddiwrnod allan gwych wedi’i drefnu mewn ychydig wythnosau. Dim llawer o amser i fynd nes ein Picnic ym Mharc Bellevue, y digwyddiad blynyddol i denantiaid ym...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
clear sky
9.1 ° C
10 °
8.3 °
81%
2.1kmh
4%
Llu
18 °
Maw
19 °
Mer
15 °
Iau
17 °
Gwe
16 °
- Hysbysebu -