Tafarndai yn Wrecsam yn cefnogi ymgyrch ‘Gofynnwch am Angela’

Mae bariau ar draws Wrecsam yn cefnogi’r ymgyrch Gofynnwch am Angela, sy’n annog pobl i ofyn am gymorth os nad ydynt yn teimlo'n ddiogel pan fyddant yn...

Ysgol yr Hafod yn cefnogi’r blynyddoedd cynnar

Mae croeso cynnes iawn yn Ysgol yr Hafod, Johnstown, i’w plant newydd y Blynyddoedd Cynnar sydd â mwy o le, cyfleusterau ystafell ymolchi ychwanegol, a dodrefn ac...

Cynllun newydd i ddiwallu anghenion gofal a chymorth pobl yng Ngogledd Cymru

Mae’r Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol wedi cyhoeddi cynllun newydd ar gyfer sut y bydd gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn cydweithio i ddiwallu anghenion gofal a chymorth pobl...

Rhieni! Darganfyddwch ffyrdd i ddiddanu’ch plant am ddim

Ydych chi’n methu â gwybod beth i’w wneud gyda’ch babanod a phlant bach yn ystod tymhorau’r ysgol neu efallai yr hoffech i’ch plentyn dreulio llai o amser...

Rhiant sy’n poeni?

Yn pendroni ynghylch sut i addysgu eich plant am gyffuriau ac alcohol? Dyma dîm Cyngor Wrecsam a addysgodd dros 3000 o bobl ifanc llynedd! Mae tîm Pobl Ifanc In2Change...

dewch i fwynhau cyngerdd am ddim…

Dyma'ch cyfle i glywed cerddoriaeth wych a chwaraeir gan perfformwyr talentog mewn lleoliad hardd sy'n addas i'r holl deulu - i gyd am ddim! Amser cinio ar dydd...

Gadewch eich ‘label’ wrth y drws!

Estynnwch y carped coch... dyma eich gwahoddiad i ŵyl ffilm! Mae’n rhad ac am ddim ar 28 Mehefin, 5-7pm yng Nghanolfan Cuncliffe, Ffordd Rhosddu, Wrecsam. Dyma eich cyfle i...

Hen Olew? Cymerwn ni hwnnw!

Nid yw cael gwared ag olew coginio yn un o’r swyddi hawsaf yn y gegin. Gall ceisio ei dywallt i gynhwysydd arall fod yn annymunol a blêr, a...
Swimming Teacher Instructor Job

Athro nofio cymwys? Edrychwch ar y swyddi hyn…

Os ydych chi wrth eich bodd yn nofio a’ch bod yn gymwys i'w ddysgu i eraill, mae gennym ychydig o swyddi y byddai’n sicr gennych ddiddordeb ynddynt. Mae...

Gwaith yng nghanol y dref – diweddariad ar gynnydd

Os ydych chi wedi bod drwy ganol y dref yn ddiweddar –yn enwedig hyd at gornel Stryt yr Hôb a Stryt y Frenhines - mae’n debyg eich...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
few clouds
21.1 ° C
22.8 °
18.9 °
73%
3.6kmh
20%
Maw
24 °
Mer
22 °
Iau
25 °
Gwe
21 °
Sad
18 °
- Hysbysebu -