Y Pwyllgor Archwilio yn cyfarfod heddiw (22 Chwefror)

Bydd ein Pwyllgor Archwilio yn cyfarfod heddiw (22 Chwefror) a bydd yr aelodau yn ystyried gwaith archwilwyr mewnol ac allanol y Cyngor yn ogystal â chanlyniadau arolwg...

Cydymffurfio â’r Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd? Lle ydyn ni arni bellach?

Roedd rhaid i ni weithio’n galed yn 2005 er mwyn gwneud yn siŵr bod ein hadeiladau, ein siopau, ein ysgolion a’n lleoliadau busnes yn hygyrch i bobl...

Noson y Merched yn Dychwelyd

Nos Lun yw noson y merched yn eich canolfannau hamdden a gweithgareddau lleol, yn cychwyn ar 16 Ebrill. Am 8 wythnos bydd modd i chi gymryd...
Wrexham and Chester bid for Channel 4

Ai Caer a Wrecsam fydd cartref newydd Channel 4?

Mae cais cymhellol wedi cael ei wneud i Gaer a Gogledd Cymru ddod yn gartref i'r darlledwr. Eisoes, mae'r cartref ar y sgrin i raglen Channel 4,...

Hoff eliffant pawb!

Yr hanner tymor hwn, mae Llyfrgell Wrecsam yn dathlu hoff eliffant pawb, Elfed! Drwy gydol hanner tymor, Mai 26 – Mehefin 2, bydd pob math o weithgareddau crefftau...

Cyflawni Gweithredoedd Syml ar gyfer Wythnos Ffoaduriaid

Bydd dydd Llun yn nodi dechrau 20fed Wythnos Ffoaduriaid, ac eleni gofynnir i chi gymryd rhan trwy gyflawni un neu fwy o 20 gweithred syml. Mae Gweithredoedd...

Os ydych yn landlord efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y swydd hon

Mae cyfle i landlordiaid a rheiny sydd â diddordeb yn y sector rhentu preifat i gwrdd a rhwydweithio pan fydd y cyfarfod nesaf o'r fforwm Landlordiaid yn...

Pwy sy’n dathlu ei 5ed penblwydd yn Tŷ Pawb yr wythnos hwn?

Mae yno wastad bethau mae angen mynd i'r afael â nhw'n sydyn – ond weithiau, rydyn ni'n brysur yn cynllunio at y dyfodol ac yn anghofio canolbwyntio...

Blant – cadwch yn ffit yr haf yma!

Nid amser i fod yn cuddio tu mewn ydi gwyliau’r haf. Mae’n amser gwych i fod allan yn yr awyr agored – a bod yn weithgar! Mae Freedom Leisure,...
Wrexham Urban Myths Legends Tunnels

Beth yw’r ffeithiau y tu ôl i’r chwedlau trefol hyn yn Wrecsam?

Os ydych chi wedi byw neu wedi treulio llawer o amser yn Wrecsam, mae’n debyg eich bod wedi clywed ambell chwedl ar hyd y ffordd.... Roeddem yn dymuno...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
clear sky
8.6 ° C
10.6 °
6.7 °
87%
1.5kmh
0%
Gwe
15 °
Sad
17 °
Sul
15 °
Llu
9 °
Maw
10 °
- Hysbysebu -